Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

Strategie Euroregionu Glacensis 2020+

Logo_cz_pl_eu_barevne

Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803

 

Partner projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - Vedoucí partner

 

Rozpočet:

Celkem       45 081,94 €
  • z EFRR                         38 318 €
  • z vlastních zdrojů       6 763,94 €

 

Harmonogram:

červenec 2019 - prosinec 2020

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ A s vedoucím partnerem na polské straně

 

Cíl projektu:

Záměrem projektu je zpracovat pro období po roce 2020 novou Strategii činnosti Euroregionu Glacensis. Strategie bude reagovat na aktuální znění Nařízení k programům přeshraniční spolupráce a úlohy euroregionů ve správě Fondu mikroprojektu. Strategie bude také reflektovat návrh dalších činností Euroregionu Glacensis s ohledem na změnu dotační politiky EU. 

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.