Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Vyhlášení 13. výzvy FMP se týká pouze polských žadatelů

Vyhlášení 13. výzvy FMP se týká pouze polských žadatelů

Euroregion Glacensis – polská část jako Správce Fondu mikroprojektů oznamuje vyhlášení dodatkové 13. výzvy k předkládání projektových žádostí, které budou kryty z úspor realizovaných projektů. Na straně Euroregionu Glacensis jsou veškeré alokované finančních prostředky vyčerpána, a proto je tento sběr vyhlášen výhradně pro polské žadatele. Čeští žadatelé mohou vystupovat v těchto projektech pouze jako projektoví partneři. S uspořených finančních prostředku na české straně budou postupně realizované náhradní mikroprojekty z 12. výzvy. Aktuální informace naleznete zde. Sběr na polské straně bude ukončen v termínu do 31.10.2014 do 13.00 hod.  Vzhledem k blížícímu se konci programovacího období je stanovena omezená doba realizace  mikroprojektů, která je stanovena max. do 31. 3. 2015. Předložené projektové žádosti na mikroprojekty do 13. výzvy na polské straně EG musí respektovat tento závazný nejzazší termín ukončení realizace. Dále s ohledem na omezenou alokaci finančních prostředků je stanoven limit na předložení 1 projektové žádosti za daný subjekt žadatele (jedno IČO jedna žádost). Každý žadatel tak smí předložit k evidenci pouze jeden projektový záměr. Zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP se uskuteční na polské straně dne 9. ledna 2015.

Tisknout stránku Print the page       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.