Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Vyhlášení 2. výzvy pro předkládání projektových žádostí do FMP / Ogłoszenie II naboru wniosków projektowych w ramach FMP

Vyhlášení 2. výzvy pro předkládání projektových žádostí do FMP / Ogłoszenie II naboru wniosków projektowych w ramach FMP

logo czpl cz@2x

Druhá výzva navazuje bezprostředně na výzvu první, která byla ukončena dne 29.2.2024. Termín pro předkládání projektových žádostí do druhé výzvy je do 30.6.2024. Projekty lze předkládat výhradně přes monitorovací systém pro malé projekty, který je dostupný na adrese http://fmp.cz-pl.eu/. Zároveň dochází k aktualizaci Směrnice pro žadatele a k úpravě rozpočtových formulářů (příloha č. 19 a 20), které včetně všech příloh najdete na našich webových stránkách Dokumentace FMP - Již 25 let s Euroregionem Glacensis (euro-glacensis.cz).

Pro polské žadatele budou od dubna opět zajištěny konzultace na polské straně hranice, a to v rámci konzultačních dní, které budou probíhat v sídle polské části Euroregionu Glacensis na adrese: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, ul. Łukasiewicza 4a/2, Kłodzko. Termíny konzultačních dní pro prioritu 4.2, na které bude nutné se předem zaregistrovat, budou zveřejněny na webových stránkách https://www.euro-glacensis.cz/konzultacni-dny.html.

______________________________________________________________________________________________________________________

Drugi nabór następuje bezpośrednio po pierwszym naboru, który został zakończony 29.2.2024 r. Termin składania wniosków projektowych w II naborze upływa dnia 30 czerwca 2024 r. Projekty można składać wyłącznie poprzez system monitorujący dla małych projektów, który dostępny jest pod adresem http://fmp.cz-pl.eu/. Jednocześnie zaktualizowane zostały Wytyczne dla wnioskodawców oraz formularze budżetowe (załącznik nr 19 i 20), które wraz ze wszystkimi załącznikami można znaleźć na naszej stronie internetowej Dokumentacja FMP - Przez 25 lat Euroregion Glacensis (euro-glacensis.cz).

Konsultacje po polskiej stronie granicy będą ponownie możliwe dla polskich wnioskodawców od kwietnia w ramach dni konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie polskiej części Euroregionu Glacensis pod adresem: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 4a /ul. Łukasiewicza 2, Kłodzko. Terminy dni konsultacyjnych dla priorytetu 4.2, na które konieczna będzie wcześniejsza rejestracja, zostaną opublikowane na stronie internetowej https://www.euro-glacensis.cz/konzultacni-dny.html.

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM