Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Vyhlášení Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis pro programové období 2021-2027

Vyhlášení Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis pro programové období 2021-2027

logo czpl cz@2x

Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis si Vás dovoluje informovat, že dnem 1.11.2023 byl vyhlášen nový

Fond malých projektů v Euroregionu Glacensis (priorita 4.2) v rámci Programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027.

Zároveň je vyhlášena první výzva pro předkládání malých projektů pro prioritu 4 „Spolupráce institucí a obyvatel“, specifický cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí. Termín pro předkládání projektových žádostí do první výzvy je do 29.2.2024. Projekty lze předkládat výhradně přes monitorovací systém pro malé projekty, který je dostupný na adrese http://fmp.cz-pl.eu/

Informace a dokumentace k novému Fondu malých projektů jsou k dispozici na webových stránkách euroregionu v menu "Grantové programy" na https://www.euro-glacensis.cz/info-o-programu-interreg.html, kde je možné nalézt obecné informace a zároveň i podrobnou dokumentaci Fondu. Důležitým pomocníkem pro přípravu projektové žádosti je Směrnice pro žadatele včetně všech příloh, které jsou nezbytné k vypracování projektové žádosti.

Zároveň je možné k získání informací využít některého z připravovaných školení pro žadatele FMP (priorita 4.2), která budou probíhat. Školení jsou k dispozici jak prezenční, tak online formou. Novinkou pro toto programové období je, že Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis na české straně spravuje všechny projekty předložené do priority 4.2, tedy projekty českých i polských žadatelů. Z tohoto důvodu budou školení probíhat jak na české, tak na polské straně hranice. Polským partnerům bude na školení v Polsku k dispozici tlumočení.

Pro první výzvu FMP jsou stanoveny tyto termíny školení. Na jednotlivá školení je nutné se přihlásit přes Google formulář prostřednictvím níže uvedených odkazů:

Dne 28.11.2023 (9:30 – 12:30) – Żelazno (PL), Centrum Biblioteczno-Kulturalne, Świetlica Wiejska w Żelaźnie, Żelazno 128, Żelazno, 57-361
 
Dne 30. 11. 2023 (8:30 – 11:30) – Hradec Králové (CZ), budova Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, sál Jana Letzela
 
Dne 7. 12. 2023 (9:30 – 12:30) – Pardubice (CZ), budova Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, sál Jana Kašpara
 
Dne 12. 12. 2023 (9:30-12:30) – online

 

Další způsob, který lze využít pro získání informací k novému Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis, je možnost konzultací konkrétních zaměření malých projektů a projektových žádostí v prioritě 4.2, a to v sídle Správce FMP na české straně: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou. Pro polské žadatele budou zajištěny také konzultace na polské straně hranice, a to v rámci konzultačních dní. Konzultační dny budou probíhat v sídle polské části Euroregionu Glacensis na adrese: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, ul. Łukasiewicza 4a/2, Kłodzko. Termíny konzultačních dní pro prioritu 4.2, na které bude nutné se předem zaregistrovat, budou zveřejněny na webových stránkách https://www.euro-glacensis.cz/konzultacni-dny.html

Sekretariát FMP

 

 

logo czpl pl@2x

Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Glacensis pragnie poinformować, że w dniu 1.11.2023 r. został ogłoszony nowy

Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Glacensis (priorytet 4.2) w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

Jednocześnie ogłoszono pierwszy nabór małych projektów dla priorytetu 4 "Współpraca instytucji i mieszkańców", cel szczegółowy 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.Termin składania wniosków projektowych w pierwszym naborze upływa z dniem 29.02.2024 r. Projekty można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu monitorującego dla małych projektów, który jest dostępny pod adresem http://fmp.cz-pl.eu/.

Informacje i dokumentacja dotycząca nowego Funduszu Małych Projektów są dostępne na stronach internetowych https://www.euro-glacensis.cz/info-o-programu-interreg.html, gdzie można znaleźć ogólne informacje a także szczegółowe dokumenty dotyczące Funduszu. Ważnym narzędziem przydatnym do przygotowania wniosku projektowego są Wytyczne dla wnioskodawcy wraz z wszystkimi załącznikami, które są niezbędne do przygotowania wniosku projektowego.

Jednocześnie w celu zdobycia informacji można skorzystać z przygotowywanych szkoleń dla wnioskodawców FMP (priorytet 4.2), które będą organizowane. Szkolenia będą prowadzone w formie stacjonarnej, jak i online. Nowością w tym okresie programowania jest to, że Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Glacensis po stronie czeskiej zarządza wszystkimi projektami złożonymi w ramach priorytetu 4.2, czyli projektami zarówno czeskich, jak i polskich wnioskodawców. Z tego powodu szkolenia odbędą się po czeskiej i polskiej stronie granicy. Dla polskich partnerów podczas szkoleń odbywających się w Polsce zapewnione będzie tłumaczenie.

W ramach pierwszego naboru FMP ustalono poniższe terminy szkoleń. Na poszczególne szkolenia należy się zgłosić za pośrednictwem formularza Google, korzystając z poniższych linków:

W dniu 28.11.2023 r. (9:30 – 12:30) - Żelazno (PL), Centrum Biblioteczno-Kulturalne, Świetlica Wiejska w Żelaźnie, Żelazno 128, Żelazno, 57-361
 
W dniu 30.11.2023 r. (7:30 - 11:30) - Hradec Králové (CZ), budynek Urzędu Krajskiego Kraju Hradeckiego,Pivovarskénáměstí1245, salaJanaLetzela
 
W dniu 7.12.2023 r. (9:30 - 12:30) – Pardubice (CZ), budynek Urzędu Krajskiego Kraju Pardubickiego, Komenského nám. 125, sala Jana Kašpara
 
W dniu 12.12.2023 r. (9:30-12:30) - online

 

Innym sposobem, który można wykorzystać w celu uzyskania informacji na temat nowego Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis, jest możliwość konsultowania konkretnych zakresów małych projektów i wniosków projektowych w priorytecie 4.2 w siedzibie Zarządzającego FMP po stronie czeskiej: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou. Także polscy wnioskodawcy będą mogli skorzystać z konsultacji po polskiej stronie granicy w ramach wyznaczonych dni konsultacyjnych. Dni konsultacyjne będą się odbywały w siedzibie polskiej części Euroregionu Glacensis pod adresem: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, ul. Łukasiewicza 4a/2, Kłodzko. Terminy dni konsultacyjnych dla priorytetu 4.2, na które wymagana będzie wcześniejsza rejestracja, zostaną umieszczone na stronach internetowych https://www.euro-glacensis.cz/konzultacni-dny.html

Sekretariat FMP

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM