Vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí do PO 2

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

 

Dnem 26. 2. 2018 byla na polské straně vyhlášena výzva pro předkládání projektových žádostí do Fondu  mikroprojektů v Euroregionu Glacensis do prioritní osy 2 "Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti". V rámci 5. kola výzvy je možné předložit projektovou žádost na:

- mikroprojekt typu A s vedoucím partnerem na polské straně

- mikroprojekt typu B s polským žadatelem, který má vhodného partnera sídlícího v jiném euroregionu na česko-polské hranici

- mikroprojekt typu C s polským žadatelem

Termín pro předkládání žádostí do 5. kola výzvy FMP bude ukončen dne 30. 5. 2018. Termín 5. zasedání EŘV, který bude projednávat předložené mikroprojekty, je stanoven na 1. - 2. 10. 2018.

 

Současně také probíhá již od 1. 11. 2017 výzva pro příjem žádostí o dotaci na mikroprojekt v rámci prioritní osy 4 "Spolupráce institucí a komunit". U mikroprojektů nebude žádné další omezení, tedy může být předložen mikroprojekt typu A, B i C. Projektová žádost může obsahovat kombinaci jakýchkoliv vhodných aktivit v rámci prioritní osy 4 v souladu se Směrnicí pro žadatele FMP v Euroregionu Glacensis.

Nejzazší termín pro podání žádosti je stanoven do 30. 9. 2018.

6. EŘV bude zasedat ve dnech 4. - 5. 2. 2019. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro 6. kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.

 

Informace o veškerých výzvách a termínech Fondu mikroprojektů najdete zde.

 

Sekretariát Fondu mikroprojektů

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou