Euro Region
English Polski

Výzva, termíny FMP

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

 

Euroregion Glacensis jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

vyhlásil dnem 5.5.2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty.

Jedná se o jednu kontinuální výzvu na celé dotační období, příjem žádostí je průběžný.

Projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých kol této výzvy.

O přidělení dotace bude rozhodovat Euroregionální řídící výbor.

Pro naplnění podmínek a cílů, které jsou definovány pro FMP, bude Správce Fondu vždy pro každé kolo výzvy usměrňovat tematické zaměření předkládaných mikroprojektů.

 

Zpracování projektové žádosti:

Vhodní žadatelé předkládají projektové žádosti o dotaci na mikroprojekt včetně všech povinných příloh, zpracované v souladu se Směrnicí pro žadatele, prostřednictvím webového portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Dokumentace:

Hlavním dokumentem je Směrnice pro žadatele pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis včetně všech příloh. Tento dokument je ke stažení v sekci Žadatel“.

Projektové žádosti musí být dále předloženy a realizovány v souladu s regionálními strategiemi a koncepcemi, mj. také v souladu se Strategií Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis pro období 2014-2020. Tato strategie je ke stažení v sekci "Žadatel".

GDPR:

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko si můžete přečíst zde.

 

Termíny aktuálních výzev:  

Prioritní osa 4 - "zjednodušené" projekty:

Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis vyhlašuje dnem 25.4.2022 výzvu na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4:

 • Výzva je zaměřená pouze na aktivity v PO4, které spadají do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušenou metodou vykazování výdajů a jsou určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob
 • Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány zjednodušeně formou zjednodušených metod vykazování výdajů. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem "11_22_036"
 • Více informací o zjednodušeném vykazování najdete ZDE
 • Termín zahájení výzvy – 25.4.2022 (projektové žádosti lze předkládat od 25.4.2022)
 • Termín ukončení výzvy – 30.6.2022 (projektové žádosti lze předkládat do nejzazšího termínu 30.6.2022 do půlnoci, tj. 23:59:59 hodin)
 • Termín zasedání 14. EŘV – 10/2022 (14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční v průběhu října 2022. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu)
 • Mikroprojekty podané do této výzvy musí skončit svoji realizaci nejpozději do 31.5.2023 (tzn. v předložené projektové žádosti musí být vyplněno datum ukončení fyzické realizace nejpozději dne 31.5.2023)
 • Bude-li mikroprojekt na 14. zasedání EŘV v říjnu 2022 schválen jako tzv. náhradní/rezervní mikroprojekt a v rámci Fondu se vytvoří dostatečný objem prostředků pro jeho financování, bude konečnému uživateli v případě potřeby umožněno ukončení realizace projektu až do 31.7.2023 s podmínkou, že konečný uživatel bude povinen předložit vyúčtování Správci Fondu do 14 kalendářních dní. Toto bude umožněno pouze schváleným náhradním projektům. Pro všechny náhradní projekty, které tuto možnost využijí a ukončení realizace mikroprojektu tak bude v časovém rozmezí od 1.6.2023 do 31.7.2023, platí povinnost předložení vyúčtování Správci FMP nejpozději do 14 kalendářních dní.

Kategorie aktivit a jejich jednotkový náklad platnost pro tuto výzvu:

 • Sportovní aktivity a aktivity spolků – 25 EUR / osoboden
 • Tábory a výměnné pobyty – 40 EUR / osoboden
 • Konference a workshopy – 38 EUR / osoboden
 • Poznávací /turistické zájezdy, výlety, exkurze – 30 EUR / osoboden
 • Výukové a vzdělávací akce – 31 EUR / osoboden
 • Publicita – 34 EUR za projekt

 

Prioritní osa 4 - "klasické" projekty:

 

Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis vyhlašuje dnem 1. 6. 2022 výzvu na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4:

 • Výzva je zaměřená pouze na aktivity v PO4 vykazované klasickou metodou vykazování výdajů (jedná se o akce určené pro širokou cílovou skupinu a pro veřejnost a všechny ostatní vhodné aktivity v PO4 kromě aktivit spadajících do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušeně)
 • Mikroprojekty v této výzvě musí být předkládány a vykazovány klasicky formou klasických metod vykazování výdajů. V monitorovacím systému ISKP+ se jedná o výzvu pod číslem "11_16_008"
 • Termín zahájení výzvy – 1. 6. 2022 (projektové žádosti lze předkládat od 1. 6. 2022)
 • Termín ukončení výzvy – 31. 7. 2022 (projektové žádosti lze předkládat do nejzazšího termínu 31. 7. 2022 do půlnoci, tj. 23:59:59 hodin)
 • Termín zasedání 15. EŘV – 11/2022 (15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční v průběhu listopadu 2022. Do tohoto termínu nesmí projektové žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu)
 • Mikroprojekty podané do této výzvy musí skončit svoji realizaci nejpozději do 31.5.2023 (tzn. v předložené projektové žádosti musí být vyplněno datum ukončení fyzické realizace nejpozději dne 31.5.2023)
 • Bude-li mikroprojekt na 15. zasedání EŘV v listopadu 2022 schválen jako tzv. náhradní/rezervní mikroprojekt a v rámci Fondu se vytvoří dostatečný objem prostředků pro jeho financování, bude konečnému uživateli v případě potřeby umožněno ukončení realizace projektu až do 31.7.2023 s podmínkou, že konečný uživatel bude povinen předložit vyúčtování Správci Fondu do 14 kalendářních dní. Toto bude umožněno pouze schváleným náhradním projektům. Pro všechny náhradní projekty, které tuto možnost využijí a ukončení realizace mikroprojektu tak bude v časovém rozmezí od 1.6.2023 do 31.7.2023, platí povinnost předložení vyúčtování Správci FMP nejpozději do 14 kalendářních dní.
 • Orientační alokace na tuto výzvu činí 200.000 EUR
 
 

Prioritní osa 2:

Výzva na předkládání projektových žádostí  v rámci prioritní osy 2 byla ukončena. Alokace pro toto programové období je již vyčerpána. V tomto programovém období již nebude výzva v rámci PO2 otevřena.

  

Upozornění pro všechny aktivity, kterých se účastní osoby:

U všech aktivit je třeba v projektové žádosti uvést celkový předpokládaný počet účastnících se osob včetně rozdělení tohoto počtu na české a polské účastníky, tj. kolik je předpokládaný počet českých a kolik polských účastníků. Tato informace bude uvedena v projektové žádosti, např. na záložce Popis projektu nebo v Klíčových aktivitách.

Termíny Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis: dne 5.5.2016

Kolo výzvy

Zahájení kola výzvy

Ukončení kola výzvy

Termín zasedání EŘV

Podmínky

1.

5.5.2016

15.7.2016

1. EŘV - 25.10.2016

bez omezení

2.

16.7.2016

30.11.2016

2. EŘV - 14.3.2017

s omezením - pouze pro „nové žadatele“

3.

1.12.2016

31.3.2017

3. EŘV - 29.6.2017

s omezením - délka realizace mikroprojektu max. 12 měsíců

4.

 1.4.2017

31.10.2017

4. EŘV - 23.2.2018 

s omezením - pouze pro mikroprojekty typu B a C

5. (mimořádné - PO 2)

 26.2.2018

30.5.2018

5. EŘV - 1.10.2018 

 s omezením - pouze na polské straně a pro mikroprojekty v prioritní ose 2 (typ A s PL VP; typ B s PL žadatelem a partnerem z jiného euroregionu; typ C s PL žadatelem)

5. (PO 4)

1.11.2017

30.9.2018

6. EŘV - 14.2.2019 

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

6.

 1.10.2018

30.5.2019

7. EŘV - 11.10.2019

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

7.

31.5.2019

31.10.2019

13.3.2020 - ZRUŠENO! stanoven nový termín 18.6.2020

s omezením - mikroprojekty v prioritní ose 4 + mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou

8. (PO 2)

9.12.2019 

31.3.2020 

8. EŘV - 18.6.2020

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou"

8. (PO 4)

 1.11.2019

původně 30.4.2020 - prodlouženo do 3.7.2020

9. EŘV - 23.10.2020

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

9. (PO 4)

4. 7. 2020 

30. 9. 2020 

10. EŘV - 5.3.2021 

 s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

9. (PO 2)

4. 7. 2020 

30. 10. 2020 

10. EŘV - 5.3.2021 

 s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou"

10. (PO 4) 

 31.10.2020

30.4.2021

11. EŘV - 13.10.2021

 s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4

10. (PO 2)

8.3.2021

30.6.2021

11. EŘV - 13.10.2021

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91001 "elementy infrastruktury zvyšující/zpřístupňující využití přírodního a kulturního dědictví"

11. (PO 4)

1.5.2021

31.10.2021

12. EŘV - 17.2.2022

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4

12. (PO 4)

1.11.2021

původně do 31.1.2022 -prodlouženo do 4.2.2022

13. EŘV - 31.5.2022

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4

- aktivity určené pro úzkou cílovou skupinu v PO4 musí být předkládány a vykazovány zjednodušeně

- všechny ostatní vhodné aktivity v PO4 musí být předkládány a vykazovány klasicky

13. (PO4)

25.4.2022

30.6.2022

14. EŘV - říjen 2022

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 vykazované ZJEDNODUŠENĚ - určeno pouze pro aktivity spadající do seznamu aktivit vykazovaných zjednodušenou metodou vykazování a pro úzkou cílovou skupinu

14. (PO4)

1.6.2022

31.7.2022

15. EŘV - listopad 2022

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 vykazované KLASICKY - určeno pro aktivity pro širokou cílovou skupinu a všechny ostatní vhodné aktivity v PO4 kromě aktivit spadajících do seznamu akcí vykazovaných zjednodušeně

 

 

Projektové záměry je možné osobně konzultovat v sídle Správce FMP v Rychnově nad Kněžnou po předchozí telefonické domluvě na čísle 494 534 615. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

U Fondu mikroprojektů není povinné předem zasílat projektové záměry prostřednictvím formuláře jako u individuálních projektů "velkého" Programu Interreg V-A a zároveň nejsou povinné osobní konzultace. Osobní konzultace v rámci FMP jsou však doporučovány.

Doporučujeme žadatelům, aby si na konzultaci připravili formulář „Konzultační list projektového záměru“. Formulář je k dispozici v sekci Žadatel. Konzultační list není podmínkou pro konzultaci, ale jeho vyplněním a předložením bude usnadněna konzultace Vašeho projektového záměru.

 

Termíny FMP v jednotlivých euroregionech na česko-polské hranici v rámci Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

 
Pro žadatele,  kteří připravují partnerský mikroprojekt (typ B) s partnerem z území jiného euroregionu, je důležité mít přehled o termínech předkládání projektových žádostí a zasedání EŘV v euroregionu svého partnera. Partneři připravující partnerský mikroprojekt tak mohou po seznámení se s termíny Fondu mikroprojektů v obou "jejich" euroregionech snadněji naplánovat zahájení a dobu realizace mikroprojektu s ohledem na termíny předložení žádosti o dotaci u "svého" Správce Fondu a její projednání příslušným EŘV.

Termíny FMP v jednotlivých euroregionech jsou ke stažení zde - aktualizované ke dni 17.12.2021.

 

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis