Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Výsledky Výroční akce 2023 v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko

Výsledky Výroční akce 2023 v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko

Logo_cz_pl_eu_barevne

Dovolte, abychom Vás stručně informovali o výsledcích Výroční akce 2023 v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko, která se uskutečnila v sobotu 7.10. v rámci Dne otevřených dveří v Dopravním podniku města Hradce Králové.

Výroční akce byla předem propagována - na webových stránkách, facebooku apod. jak Královéhradeckého kraje, tak i dalších českých krajů a polských vojvodství v rámci česko-polského podporovaného území, dále na stránkách Společného sekretariátu česko-polského programu, Euroregionu Glacensis atd. Stánek programu Interreg byl součástí zóny organizované Ministerstvem pro místní rozvoj, které si vytyčilo za cíl představit téma „Kde fondy EU pomáhají“.

  • Odhad celkové návštěvnosti Dne otevřených dveří - cca 8 000 osob. Stánek byl zapojen do razítkovací soutěže pro děti i dospělé, celkem bylo vydáno cca 2 400 razítkovacích formulářů, cca tolik lidí se tedy v průběhu 6 hodin zastavilo i na našem stánku. Pro získání razítka bylo třeba odpovědět na soutěžní otázku - tu jsme obsahově usměrňovali dle věku soutěžících (od rozlišení české a polské vlajky, přes znalost polských měst apod. až po otázky k samotnému programu Interreg).
  • Obrovský zájem návštěvníků našeho stánku byl zejména o informace ohledně turistických, kulturních, sportovních i dalších cílů a atraktivit v česko-polském příhraničí (hrady, zámky, kostely a kláštery, lázně, hory, rozhledny, pěší trasy, cyklotrasy a singltreky, přírodní lokality, atrakce pro děti, plánované kulturní akce atd. atd., mnoho návštěvníků stánku sdělovalo svůj zájem navštívit i polské pobřeží Baltského moře). Překvapivě velký zájem byl ale i o výstupy realizovaných česko-polských projektů a mikroprojektů, dokonce se na stánku podařilo iniciovat i několik nových projektových záměrů (velké projekty i mikroprojekty).
  • Došlo i k nečekaným a milým osobním setkáním přímo před stánkem - třeba s kolegy z partnerské Zakarpatské oblasti, kteří v současnosti pobývají v Hradci Králové.
  • Všechny průběžně doplňované tiskové i další materiály o programu i realizovaných přeshraničních projektech (plně naložené auto) se rozdaly!
  • Celkově tedy došlo k velké propagaci jak výstupů programu Interreg V-A ČR - Polsko, tak i možností navazujícího programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 a samozřejmě i k propagaci všech možných cílů a atraktivit nejen v česko-polském příhraničí, ale i v celém Polsku.
070911115227345
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM