Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


     Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis vyzývá v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské Unie a v souladu s Doplňujícím výkladem k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013 k podání nabídky k zakázce malého rozsahu (dále jen zakázka) s názvem:
 
„Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“
 
v rámci projektu „EUREGIO PL-CZ“, reg.č. projektu PL.3.22/3.1.00/11.02546. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013.
     Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  
Dokumenty k výzvě:
  1. Krycí list nabídky                         (ke ztažení zde)
  2. Čestné prohlášení k zakázce       (ke ztažení zde)
  3. Položkový (slepý) rozpočet           (ke ztažení zde)
  4. Metodika zpracování analýzy        (ke ztažení zde)
  5. Smlouva o dílo                            (ke ztažení zde)
  6. Čestné prohlášení k zakázce       (ke ztažení zde)
  7. Výzva k podání nabídky               (ke ztažení zde)
komplet dokumentace ke stažení zde
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.