Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis budou rozděleny poslední prostředky

Z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis budou rozděleny poslední prostředky

Dne 15. 2. 2013 byl ukončen doposud poslední sběr mikroprojektů pro 11. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru, a tím došlo k pozastavení průběžného přijímání mikroprojektů. Většina schválených mikroprojektů již dokončila svou realizaci a žadatelé také předložili své vyúčtování. Vzhledem k úsporám z výběrových řízení a z důvodů některých dílčích neuznatelných výdajů, dochází k úsporám, které budou dodatečně rozděleny mezi nové žadatele.
Proto dochází k obnovení příjmu žádostí a vyhlášení dodatečného sběru mikroprojektů.
Podrobné podmínky naleznete zde
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.