Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Zasedání k plánované rekonstrukci dopravní tepny S8 Vratislav – Kladsko – státní hranice

Zasedání k plánované rekonstrukci dopravní tepny S8 Vratislav – Kladsko – státní hranice

Dne 15.12.2016 se v Kladsku uskutečnilo zasedání k plánované rekonstrukci dopravní tepny S8 Vratislav – Kladsko – státní hranice. Zasedání zorganizovalo ESÚS NOVUM a zúčastnili se ho starostové kladského okresu, zástupci dopravních institucí Dolnoslezského vojvodství, ale také celé vedení české části Euroregionu Glacensis. Zástupci Dolnoslezského vojvodství informovali, že v současné době je pro Dolnoslezské vojvodství největší prioritou realizovaná výstavba dálničního spojení s Českou republikou S3/D11 vedoucí ve směru Vratislav – Legnica – Bolków – Lubawka – Trutnov – Hradec Králové – Praha. Druhý koridor ve směru na Vídeň je veden z Vratislavy ve směru na Opole – Ostravu – Brno – Vídeň. Kladské pomezí tak není součástí mezinárodních koridorů TNT sítě -středoevropského dopravního koridoru od Severního moře vedoucí do střední Evropy, ale je uprostřed těchto mezinárodních dopravních tahů. Důležitost dopravní komunikace S8 ve směru Vratislav – Kladsko není zpochybnitelná. Návaznost na Českou republiku však není zcela jasná. Jak ve směru na Náchod, tak i na Dolní Lipku v tuto chvíli nejsou dořešeny navazující úseky v České republice. Problémový průtah města Náchod je dlouhodobě znám, pokračování koridoru z Dolní Lipky na Olomouc je problematické z důvodů horských oblastí. Díky iniciativě starostů kladského okresu se podařilo zapsat S8 do národního programu dopravních investic. V tuto chvíli se proto započalo s vyhledávacími studiemi vedení ve směru Vratislav – Kladsko. Aktuální intenzita dopravy je velice vysoká, a to v průměru 13 tis. vozidel/1 den. V tomto úseku dlouhém cca 75 km je množství úseků vedoucích přes centra obcí. V tuto chvíli se jedná o přípravě projektových dokumentací v parametrech rychlostní komunikace se střídáním pruhů 2+1. Celý tah je rozdělen na tři samostatné úseky:

  1. Kladsko – Zabkowice Slaskie – úseky v parametrech 2+1 vč. obchvatu Kladska, který je již ve výstavbě a obchvatu Zabkowic Slaskich
  2. Zabkowice Slaskie – Lagiewniki – úsek v parametrech 2+1 s přestavbou křižovatek
  3. Lagiewniki – Wroclav – nejzatíženější úsek s intenzitou dopravy 19 tis./ 1 den bude v parametrech 2 + 2

Plánované termíny:

rok 2016 – podpis smlouvy se společností pro vyhotovení projektové dokumentace

rok 2018 – zahájení hodnocení ekonomické využitelnosti

rok 2019 – předložení do státního programu a posouzení EIA

rok 2020 – zahájení stavebního povolení

rok 2021 – zahájení stavebních prací

rok 2024 – ukončení stavebních prací

V tomto celkovém kontextu je třeba si uvědomit souběžnou investici koridoru S3 – D11, která bude bezesporu dokončena v rychlejším harmonogramu a může nastat situace, že po otevření této důležité dopravní tepny dojde k poklesu intenzity dopravy na S8 a k přehodnocení potřebnosti této investice a její ekonomické využitelnosti.

Sekretariát euroregionu

Konference Kladsko

IMG_2745IMG_2742IMG_2740
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.