Závěrečná konference projektu Strategie integrované spolupráce

      Dne 18. listopadu 2014 se v Hradci Králové v  prostorách Adalbertina konala závěrečná konference společného projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského pohraničí”. Tento projekt je realizován v partnerství devíti subjektů z Polska a Česka. Kromě Dolnoslezského vojvodství jde o Královéhradecký kraj, jako vedoucího partnera, a také Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj a polské a české části Euroregionů Nisa a Glacensis.

      Na programu jednání konference byla celková rekapitulace aktivit projektu. Stěžejní aktivitou bylo vytvoření dokumentu Strategie integrované spolupráce česko-polského pohraničí. Strategii tvoří syntéza analýz provedených partnery pro polskou a českou oblast projektu a je jednou z aktivit realizující dlouhodobý cíl partnerů – vytvoření  ESÚS NOVUM z o.o., jako nového rozměru přeshraniční spolupráce. V dokumentu byly definovány odborné oblasti, jejichž realizace nejlépe zapadne do institucionálně-organizačních rámců charakteristických pro ESÚS. Patří k nim 1. Turistika a rekreace; 2. Infrastruktura a životní prostředí; 3. Konkurenceschopnost a 4. Veřejné služby a partnerství. Plán aktivit strategie obsahuje soubor konkrétních akcí a projektů, které se mohou podílet na realizaci cílů strategie. Dalším důležitým bodem konference bylo podepsání smlouvy o spolupráci, která definuje další kooperaci partnerů po ukončení společného projektu. Obsah smlouvy byl vypracován společně všemi partnery projektu. Smlouva o spolupráci předpokládá do budoucna vytvořit a financovat činnosti společného mezinárodního zaváděcího týmu, který zajistí koordinaci a dozor nad zaváděním strategie a jejího plánu aktivit a zajistí také podporu pro aktivity činěné prostřednictvím společného ESÚS NOWUM. ESÚS bude zaregistrováno v Polsku a bude podléhat polskému právu. ESÚS bude disponovat právní subjektivitou, vlastní organizační strukturou a svým vlastním rozpočtem složeným z členských příspěvků. Sekretariát ESÚS se bude nacházet v Jelení Hoře.

     Konference se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu a pozvaní hosté, např. paní Grażyna Bernatowicz – velvyslankyně Polské republiky v České republice a také představitelé příslušných ministerstev věnujících se místnímu rozvoji a zahraniční spolupráci.

Strategie - konference

PB180027PB180003PB180028PB180012PB180009DSC_0375
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou