Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Závěrečná konference projektu Strategie integrované spolupráce

Závěrečná konference projektu Strategie integrované spolupráce

      Dne 18. listopadu 2014 se v Hradci Králové v  prostorách Adalbertina konala závěrečná konference společného projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského pohraničí”. Tento projekt je realizován v partnerství devíti subjektů z Polska a Česka. Kromě Dolnoslezského vojvodství jde o Královéhradecký kraj, jako vedoucího partnera, a také Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj a polské a české části Euroregionů Nisa a Glacensis.

      Na programu jednání konference byla celková rekapitulace aktivit projektu. Stěžejní aktivitou bylo vytvoření dokumentu Strategie integrované spolupráce česko-polského pohraničí. Strategii tvoří syntéza analýz provedených partnery pro polskou a českou oblast projektu a je jednou z aktivit realizující dlouhodobý cíl partnerů – vytvoření  ESÚS NOVUM z o.o., jako nového rozměru přeshraniční spolupráce. V dokumentu byly definovány odborné oblasti, jejichž realizace nejlépe zapadne do institucionálně-organizačních rámců charakteristických pro ESÚS. Patří k nim 1. Turistika a rekreace; 2. Infrastruktura a životní prostředí; 3. Konkurenceschopnost a 4. Veřejné služby a partnerství. Plán aktivit strategie obsahuje soubor konkrétních akcí a projektů, které se mohou podílet na realizaci cílů strategie. Dalším důležitým bodem konference bylo podepsání smlouvy o spolupráci, která definuje další kooperaci partnerů po ukončení společného projektu. Obsah smlouvy byl vypracován společně všemi partnery projektu. Smlouva o spolupráci předpokládá do budoucna vytvořit a financovat činnosti společného mezinárodního zaváděcího týmu, který zajistí koordinaci a dozor nad zaváděním strategie a jejího plánu aktivit a zajistí také podporu pro aktivity činěné prostřednictvím společného ESÚS NOWUM. ESÚS bude zaregistrováno v Polsku a bude podléhat polskému právu. ESÚS bude disponovat právní subjektivitou, vlastní organizační strukturou a svým vlastním rozpočtem složeným z členských příspěvků. Sekretariát ESÚS se bude nacházet v Jelení Hoře.

     Konference se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu a pozvaní hosté, např. paní Grażyna Bernatowicz – velvyslankyně Polské republiky v České republice a také představitelé příslušných ministerstev věnujících se místnímu rozvoji a zahraniční spolupráci.

Strategie - konference

PB180027
PB180003
PB180028
PB180012
PB180009
DSC_0375
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.