Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Změna sekretáře na polské straně Euroregionu Glacensis

Změna sekretáře na polské straně Euroregionu Glacensis

Bernadeta TamborRádi bychom Vás informovali, že od 1. dubna 2015 převzala povinnosti sekretáře euroregionu na polské straně paní Bernadeta Tambor , která pracuje na Euroregionu Glacensis od roku 1998. Od května 2005 je ředitelkou kanceláře Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis. Paní Bernadeta Tambor byla mj. zodpovědná za implementaci Fondu mikroprojektů v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko 2004-2006 v Euroregionu Glacensis a Fondu mikroprojektů OPPS ČR-PR 2007-2013 v Euroregionu Glacensis. V rámci své sedmnáctileté činnosti v euroregionu získala velké zkušenosti v oblasti přeshraniční spolupráce a určitě bude pokračovat v zahájených činnostech a také v realizaci nových projektů.
Sekretariát euroregionu
 
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.