Euro Region
Čeština English
Strona główna > Warunki korzystania ze stron

Warunki korzystania ze stron

Prowadzącym strony internetowe www.euro-glacensis.cz (dalej Strony) jest spółka Euroregion (dalej Prowadzący), która jest zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz. U. o prawach autorskich (dalej Ustawa autorska) uprawniona do wykonywania praw majątkowych do tych stron internetowych. Zabrania się kopiowania jakiejkolwiek części treści, wyglądu lub kodu źródłowego lub programowego Stron internetowych bez uzyskania uprzedniej zgody.

Prowadzący wydaje niniejszym warunki użytkowania Stron (dalej Warunki). Warunki te dotyczą wszystkich osób, które zamierzają ze Stron korzystać.

Zabrania się jakiegokolwiek ingerowania bez zgody Prowadzącego w podstawy techniczne lub treść Stron. Wyłącznie Prowadzący posiada prawo do podejmowania decyzji w sprawie zmiany, usunięcia lub uzupelnienia jakiejkolwiek części Stron.

Niektóre informacje umieszczane na Stronach Prowadzący przejmuje z innych źrodeł, które uważa za wiarygodne. Pomimo tego Prowadzący w żadnym przypadku nie odpowiada za prawidłowość i aktualność umieszczonych informacji.

Wszystkie informacje umieszczone na tych Stronach mają wyłącznie charakter informacyjny.

Niniejsze Warunki może zmieniać lub uzupełniać wyłącznie Prowadzący. Stosunki prawne, które powstały pomiędzy Prowadzącym a użytkownikiem niniejszych Stron przed zmianą lub anulowaniem Warunków, podlegają wersji ważnej na dzień powstania tych stosunków.

Warunki opublikowano dnia 25.04.2012 r. i od tego dnia są ważne i obowiązujące.
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM