Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Aktualizace Směrnice pro žadatele

Aktualizace Směrnice pro žadatele

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Vážení žadatelé,

 

informujeme Vás, že byla zveřejněna aktualizovaná verze Směrnice pro žadatele předkládající své žádosti o dotaci na mikroprojekty v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Tato 2. verze Směrnice je platná od 1.11.2016. Zároveň jsou aktualizované také přílohy Směrnice (především Dohoda o spolupráci v české i v polské verzi – přílohy č. 4 a 5, Podrobný rozpočet mikroprojektu – příloha č. 8, Čestné prohlášení žadatele z ČR – příloha č. 9, Příručka pro monitorovací systém MS2014 – příloha č. 17).

Dovolujeme si připomenout, že tato aktualizovaná verze platí také pro žadatele, kteří podávají projektové žádosti do 2. kola výzvy FMP.

Dále jsou ke stažení také nové dokumenty FMP – Přehled maximálních hodinových sazeb včetně rozpisu pracovních náplní jednotlivých pozic, dále Plná moc pro elektronický podpis v monitorovacím systému MS2014 a především Manuál pro zpracování rozpočtu mikroprojektu včetně zařazení výdajů do správných rozpočtových kapitol. 

Všechny dokumenty najdete ke stažení v sekci Žadatel.

 

Tisknout stránku Print the page       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.