Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Konzultace nových malých projektů v PO 4

Konzultace nových malých projektů v PO 4

logo czpl cz@2x

Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis nabízí možnost konzultací nových malých projektů pro programové období 2021-2027 v prioritní ose 4 - Spolupráce institucí a obyvatel.

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte Vedoucí Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis Janu Čejpovou.

Kontakt:

Vyhlášení a zahájení Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis pro období 2021-2027 předpokládáme dne 1.11.2023 po schválení dokumentace Řídícím a národním orgánem. Zároveň bude také uveřejněna dokumentace k novému období.

 

 Priorita 4

Cíl 4.2

V rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis lze žádat v prioritě 4.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

1. Podpora spolupráce institucí

Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření předpokladů a zvyšování ochoty institucí přeshraničně spolupracovat. Financovány mohou být následující aktivity:

 • síťování institucí
 • jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka)
 • sdílení dobré praxe
 • výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací
2. Projekty typu „people to people“

Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného poznání a porozumění, budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu.

ZPŮSOBILÍ PŘÍJEMCI:

 • orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
 • organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci
 • vzdělávací instituce včetně vysokých škol
 • hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
 • církve a náboženské spolky
 • sociální družstva

HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY:

 • obyvatelé přeshraničního regionu
 • turisté a návštěvníci regionu
 • subjekty, orgány a instituce veřejné správy
 • zaměstnanci orgánů veřejné správy
 • instituce vzdělávacího systému
 • organizace občanské společnosti
 
Více informací ZDE
 
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM