Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Vyšlo další číslo zpravodaje Euroregionu Glacensis

Vyšlo další číslo zpravodaje Euroregionu Glacensis

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Vážení čtenáři,

přinášíme Vám další číslo zpravodaje Euroregionu Glacensis. Jedná se o poslední číslo, které bude vydáno v rámci projektu "Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis". Vydávání zpravodaje však bude pokračovat i nadále. 

 
obal cz_Zpravodaj 2-2019 FINAL Page 1Ale nyní k obsahu - na obalu je uvedena ilustrační fotografie z předání významného a prestižního ocenění, které převzali zástupci Euroregionu Glacensis začátkem června v rámci zasedání Mezivládní komise pro česko-polskou spolupráci od Ministerstva pro zahraniční věci v polském Těšíně (celé znění článku je uvedeno na straně 3). V obci Lhota u Nahořan se podařilo z dotačních prostředků opravit zchátralou budovu na nové infocentrum.O tom, že se jednalo o zdařilou akci hovoří i fakt, že obec získala za tuto stavbu ocenění v soutěži Vesnice roku 2019, a to Zlatou cihlu - v kategorii obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby (více na straně 3). Euroregion Glacensis realizoval projekt "Učíme se u sousedů", který byl ukončen poslední studijní cestou ke konci května, která mířila do česko-německého euroregionu Euregio Egrensis. Akce byla určena pro členskou základnu a jednalo se celkem o 4 poznávací výjezdy do spřátelených euroregionů (shrnutí celého projektu naleznete na stranách 4 - 5). Vnitřní příloha nese název "Objevte kouzlo Českomoravského pomezí", tak snad čtenáře osloví a inspiruje a tento krásný kraj v letních měsících navštíví (str 9 - 12). Dobruška je neodmyslitelně spjatá s F.L.Věkem. V letošním roce uplynulo již 250 let od narození této mirmořádné osobnosti - čím město Dobruška oslavilo to významné výročí se dočtete na straně 13. Dlouholetá a přínosná přeshraniční spolupráce - tak se dá nazvat přátelství dvou měst - Vrchlabí a Kowary (více o této spolupráci se dozvíte na straně 16 - 17). Během měsíců května a června se Euroregion Glacensis v rámci rozvoje česko-polských kontaktů nově zaměřil na cílovou skupinu děti a školní mládež, a to prostřednictvím aktivity "popularizace přeshraniční spolupráce". Jednalo se o osvětové a vzdělávací přednášky na téma "Poznej více Polskou republiku" - vše shrnuto na straně 18.
 
 Sekretariát euroregionu
Zpravodaj Euroregionu Glacensis je vydáván v rámci projektu "Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis". Více o projektu naleznete zde
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.