Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Pozvánka na webinář Životní prostředí - Odpadové hospodářství

Pozvánka na webinář Životní prostředí - Odpadové hospodářství

Logo_cz_pl_eu_barevne

Srdečně zveme na další webinář pořádaný Euroregionem Glacensis ve úterý 30.5.2023 od 10:00 na téma Ochrana životního prostředí – Odpadové hospodářství, třídění odpadu a příklady dobré praxe.

Odkaz pro připojení: https://euroregionnisa.my.webex.com/euroregionnisa.my-cs/j.php?MTID=mcf4d623db57d9af0f094da189c98753e

Odpady vznikají prakticky při veškeré lidské činnosti. Vznikají v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka ve společnosti. Zejména komunální odpady jsou produktem všech obyvatel. Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání. Dne 1.1.2021 vstoupil v České republice v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.. Pro obce to znamená mnoho nových úkonů s ohledem na povinnost dodržení nastavených minimálních limitů na podíl vytříděného recyklovatelného odpadu a na množství svezeného směsného odpadu. Problematiku odpadů lze řešit i v přeshraničním kontextu. V České republice fungují taktéž zajímavé celospolečenské akce se zapojením obyvatel jako „Ukliďme si Česko“. Cílem webináře je podívat se komplexně na problematiku odpadů z české a polské strany a ukázat příklady dobré praxe, které jsou přenositelné na druhou stranu hranice.

V případě zájmu není nutné potvrzení účasti.

Zároveň bychom Vás chtěli poprosit o případné předání pozvánky dalším osobám, pro které by měl webinář přínos a které by mohly mít o toto téma zájem.

Pozvánka_Životní prostředí -Odpadové hospodářství_30.5.2023
Zaproszenie_Ochrona środowiska - Gospodarka odpadami 30.5.2023
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM