Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Rozpočtové určení daní schváleno - obce a města slaví

Rozpočtové určení daní schváleno - obce a města slaví

Text z kanceláře republiky:

 
"Prezident republiky Václav Klaus podepsal ve středu dne 29. srpna 2012 zákon ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony."
 
Ministerstvo financí zveřejňuje Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD
25. července 2012
 
Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD
Ministerstvo financí zveřejňuje Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD.

 

Výchozí parametry a poznámky k propočtu

Výchozí parametry
·         Propočet vychází z predikce sdílených daní v objemu 117,5 mld. Kč (současný systém RUD). V návrhu nového RUD je tento objem navýšen o částku 12 mld. Kč (z toho 1,5 mld. Kč - dosavadní příspěvek na školství v kapitole VPS uvolňovaný v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí resp. hl. m. Prahy).
·         Údaje o počtech zaměstnanců a výměře katastrálních území obcí použitých pro propočet odrážejí stav k 1. lednu 2011 a vychází z bilance počtu obyvatel Českého statistického úřadu resp. dat zpracovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Údaje o počtech dětí MŠ a žáků ZŠ poskytnuté MŠMT jsou podle stavu k 30.9.2011.

           Praha

·         V případě hl. m. Prahy jsou výstupem propočtu pouze sdílené daně , které dostává Praha jako obec (nejsou tedy započteny sdílené daně, které Praha získává jako kraj).
Poznámky:
Sdílené daňové příjmy zahrnují:
·         DPH (§4 odst. 1 písm. b)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§4 odst. 1 písm. c)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou (§4 odst. 1 písm. d)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         daně z příjmů právnických osob (§4 odst. 1 písm. f)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         daně z příjmů  fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1 písm. e)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Propočet nezahrnuje:
·         výnos daně z nemovitostí (§4 odst. 1 písm. a)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1 písm. g)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec (§4 odst. 1 písm. h)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§4 odst. 1 písm. i)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Výsledné hodnoty byly zaokrouhleny na celé tisíce.
 
Sekretariát euroregionu
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM