Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Rozpočtové určení daní schváleno - obce a města slaví

Rozpočtové určení daní schváleno - obce a města slaví

Text z kanceláře republiky:

 
"Prezident republiky Václav Klaus podepsal ve středu dne 29. srpna 2012 zákon ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony."
 
Ministerstvo financí zveřejňuje Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD
25. července 2012
 
Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD
Ministerstvo financí zveřejňuje Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD.

 

Výchozí parametry a poznámky k propočtu

Výchozí parametry
·         Propočet vychází z predikce sdílených daní v objemu 117,5 mld. Kč (současný systém RUD). V návrhu nového RUD je tento objem navýšen o částku 12 mld. Kč (z toho 1,5 mld. Kč - dosavadní příspěvek na školství v kapitole VPS uvolňovaný v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí resp. hl. m. Prahy).
·         Údaje o počtech zaměstnanců a výměře katastrálních území obcí použitých pro propočet odrážejí stav k 1. lednu 2011 a vychází z bilance počtu obyvatel Českého statistického úřadu resp. dat zpracovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Údaje o počtech dětí MŠ a žáků ZŠ poskytnuté MŠMT jsou podle stavu k 30.9.2011.

           Praha

·         V případě hl. m. Prahy jsou výstupem propočtu pouze sdílené daně , které dostává Praha jako obec (nejsou tedy započteny sdílené daně, které Praha získává jako kraj).
Poznámky:
Sdílené daňové příjmy zahrnují:
·         DPH (§4 odst. 1 písm. b)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§4 odst. 1 písm. c)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou (§4 odst. 1 písm. d)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         daně z příjmů právnických osob (§4 odst. 1 písm. f)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         daně z příjmů  fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1 písm. e)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Propočet nezahrnuje:
·         výnos daně z nemovitostí (§4 odst. 1 písm. a)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1 písm. g)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec (§4 odst. 1 písm. h)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
·         podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§4 odst. 1 písm. i)  zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Výsledné hodnoty byly zaokrouhleny na celé tisíce.
 
Sekretariát euroregionu
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.