Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Schválené projekty na 1. EŘV

Schválené projekty na 1. EŘV

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

Vážení žadatelé,

ve dnech 24. – 25. 10. 2016 se na Kramářově chatě na Suchém Vrchu konalo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 48 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 16 mikroprojektů v prioritní ose 2 a 32 mikroprojektů v prioritní ose 4. Seznam schválených projektů je zveřejněn v sekci „Schválené projekty“.

Zároveň byl schválen termín konání 2. zasedání EŘV, které se uskuteční dne 14.3.2017, a dále také termín ukončení pro předkládání projektových žádostí do 3. kola výzvy FMP. Ten byl stanoven do 31.3.2017 s tím, že toto 3. kolo je omezeno pouze pro mikroprojekty s maximální délkou realizace 12 měsíců. Všechny termíny jsou uvedeny v sekci „Výzva, termíny FMP“.

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.