Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Schválené projekty na 1. EŘV

Schválené projekty na 1. EŘV

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

Vážení žadatelé,

ve dnech 24. – 25. 10. 2016 se na Kramářově chatě na Suchém Vrchu konalo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 48 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 16 mikroprojektů v prioritní ose 2 a 32 mikroprojektů v prioritní ose 4. Seznam schválených projektů je zveřejněn v sekci „Schválené projekty“.

Zároveň byl schválen termín konání 2. zasedání EŘV, které se uskuteční dne 14.3.2017, a dále také termín ukončení pro předkládání projektových žádostí do 3. kola výzvy FMP. Ten byl stanoven do 31.3.2017 s tím, že toto 3. kolo je omezeno pouze pro mikroprojekty s maximální délkou realizace 12 měsíců. Všechny termíny jsou uvedeny v sekci „Výzva, termíny FMP“.

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM