Euro Region
English Polski

Schválené projekty

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

3. zasedání EŘV

Ve dnech 28. – 29. 6. 2017 se v Broumově konalo 3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 39 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 24 mikroprojektů v prioritní ose 2 a dále 15 mikroprojektů v prioritní ose 4.

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 2

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 4

Tabulky schválených projektů včetně informace o podpořených částkách jednotlivých mikroprojektů budou zveřejněny po odeslání Rozhodnutí EŘV. Toto Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům do konce července 2017, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.

Euroregionální řídící výbor se na svém zasedání věnoval také důvodům vedoucím k vyřazení velkého množství projektových žádostí na úrovni kontroly přijatelnosti mikroprojektů. V rámci předložených žádostí často dochází k chybnému zařazení aktivit do prioritních os. Správce Fondu mikroprojektů tak důrazně doporučuje žadatelům podrobně konzultovat zařazení aktivit do prioritních os, kde často nastává chybné zařazení a následné krácení aktivit, výdajů nebo také vyřazení projektu. Dále je nutné v projektových žádostech věnovat vyšší důraz na přeshraniční aspekty (přeshraniční dopad projektu, přeshraniční spolupráci) a věnovat větší důraz výběru cílové skupiny a zejména její zangažování v účasti na aktivitách projektu s ohledem na dodržení efektu česko-polských aktivit a podmínek česko-polské spolupráce.

Zároveň členové Euroregionálního řídícího výboru schválili termín pro 4. zasedání EŘV, kde budou projednávány mikroprojekty předložené do 4. kola výzvy FMP. Toto 4. zasedání EŘV se bude konat dne 23.2.2018

 

 

 

2. zasedání EŘV

Ve dnech 13. – 14. 3. 2017 se v polské Nové Rudě konalo 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 39 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 14 mikroprojektů v prioritní ose 2 a 25 mikroprojektů v prioritní ose 4.

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 2

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 4

Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům do 13. dubna 2017, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.

 

1. zasedání EŘV

Ve dnech 24. – 25. 10. 2016 se na Kramářově chatě na Suchém Vrchu konalo 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 48 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 16 mikroprojektů v prioritní ose 2 a 32 mikroprojektů v prioritní ose 4.

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 2

Přehled schválených mikroprojektů - prioritní osa 4

Rozhodnutí EŘV o výsledku zasedání (schválení / neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům koncem listopadu 2016, a to formou depeše přes monitorovací systém MS2014+.

 

 

 

Tisknout stránku Vytisknout stránku       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Rychlé odkazy
Euroregio
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.