Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Setkání zástupců všech euroregionů v Parlamentu ČR.

Setkání zástupců všech euroregionů v Parlamentu ČR.

7.4.2011

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se sešli ve středu 6. dubna zástupci všech 13 českých euroregionů a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR s poslanci Parlamentu ČR. Jednání inicioval Petr Skokan, předseda Euroregionu Nisa a poslanec (VV).

Euroregion Glacensis zastupoval předseda pan Ing. Miroslav Kocián a místopředseda pan Jiří Čepelka. Na programu jednání bylo zhodnocení dosavadní přeshraniční spolupráce euroregionů zejména v oblasti Fondů mikroprojektů. Všichni se shodli na tom, že práce euroregionů je velmi dobrá. Ze strany MMR ČR bylo kladně hodnoceno, že dosavadní probíhající audity a kontroly prokázaly, že správa Fondů mikroprojektů prostřednictvím euroregionů probíhá bez závad, což je základem pro případné přidělení správy euroregionům i pro následující období.

Zástupci všech euroregionů vysoce ocenili stávající řídící roli MMR ČR v programech a fungování řídících výborů. MMR ČR je Řídícím orgánem pouze u Česko-polského programu, který byl ze strany EK koncem loňského roku vyhodnocen jako aktuálně druhý nejlepší přeshraniční program v EU. Všichni se také shodli na tom, že je velmi důležité podpořit stávající osvědčené programové struktury pro období 2014 – 2020. Aktuální informace z Bruselu a MMR ČR naznačují, že příprava programů v novém období půjde nejspíše směrem snižování počtu operačních programů.

Cíl 3 by však měl být jako celek zachován. 
Representatives Meeting of all euroregions 01
Representatives Meeting of all euroregions 02
Representatives Meeting of all euroregions 03
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM