Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Změna dokumentů Fondu mikroprojektů

Změna dokumentů Fondu mikroprojektů

 
Dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentů pro FMP v Euroregionu Glacensis. S účinností od 1.4.2013 vstupuje v platnost nová Směrnice pro žadatele a Příručka pro Konečné uživatele. Změny ve Směrnici pro žadatele se týkají rozšíření výčtu nezpůsobilých výdajů. V Příručce pro Konečné uživatele byly provedeny změny ohledně udržitelnosti tj. upřesnění dokumentů, které je nutno dokládat k Monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti mikroprojektu. Dále byl rozšířen výčet nezpůsobilých výdajů a upřesněno účtování finančních prostředků u ukončených mikroprojektů.
 
Správce doporučuje žadatelům věnovat maximální pozornost změnám dokumentů.
Nová verze Směrnice pro žadatele a Příručky pro Konečné uživatele je platná od 1.4.2013. Seznam změn provedených v obou dokumentech naleznete v evidenci revizí, zároveň změny jsou vyznačené červeně v textu.
Více informací naleznete v sekci Grantové programy


Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.