Euro Region
English Polski

OPPS ČR-PR 2007-2013 - informace o programu

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 svým charakterem navazoval na zkušenosti z předchozích programů realizovaných za podpory prostředků EU, kterými byl Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, jenž probíhal v letech 2004-2006, a předvstupní programy Phare Credo a CBC, jenž byly realizovány v letech 1997-2003.

Hlavním cílem OPPS ČR-PR 2007-2013 byla přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí. Jednalo se především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje.

Kompaktní součástí OPPS ČR-PR 2007-2013 byl, stejně jako v předchozích obdobích, i Fond mikroprojektů, který umožnil realizovat skutečně společné mikroprojekty partnerských subjektů na obou stranách hranice. Fond mikroprojektů z všeobecného hlediska přispívá k naplnění klíčových cílů Programu a pomáhá subjektům v příhraničním území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Fond mikroprojektů podporoval mikroprojekty s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti malých přeshraničních aktivit typu people-to-people, např. mikroprojekty zaměřené především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit a s těmito aktivitami související drobné investiční akce nezbytné pro realizaci mikroprojektu. Umožněna byla i podpora čistě investičních mikroprojektů zaměřených na zlepšení infrastruktury daného území, zejména z oblasti turistické vybavenosti s jednoznačným přeshraničním dopadem.

Fond mikroprojektů v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 byl v Euroregionu Glacensis vyhlášen dne 5.5.2008 a ukončen ke dni 30.9.2015. Za toto 7,5leté období bylo na české straně Euroregionu smluvně uzavřeno a podpořeno 413 mikroprojektů, na polské straně potom 305 mikroprojektů. Přehled podpořených mikroprojektů najdete ve Zprávě o čerpání Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

FMP v Euroregionu Glacensis byl ukončen závěrečnou konferencí v Janských Lázních

DSC_6303Ve dnech 24. - 25. září 2015 se v Jánských Lázních v Hotelu Ski Resort OMNIA uskutečnila závěrečná konference projektu Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis,který po sedmi letech realizace končí. Na společné setkání přijali pozvání členové sdružení Euroregionu Glacensis – jak z české, tak polské strany, představitelé krajů, vojvodství, ministerstev.  Mezi účastníky byli i žadatelé, kteří z právě ukončeného FMP úspěšně čerpali finanční prostředky na své projekty. Významným hostem byla velvyslankyně Polské republiky v Čechách paní Grazyna Bernatowicz, která na euroregionální akci zavítala již podruhé. Program konference byl rozdělen do dvou bloků – v první části proběhla rekapitulace a zhodnocení právě končícího FMP v EURG za období 2007-2013 a poté byli účastníkům prezentovány aktuální informace o připravovaném FMP 2014-2020, který se naplno rozběhne počátkem roku 2016.V odpoledních hodinách ve druhém bloku konference byly vyhodnoceny nejúspěšnější mikroprojekty FMP v Euroregionu Glacensis za období 2007-2013 zobrazit celý článek.

Nabízíme ke stažení vydanou publikaci -

 
Zpráva o čerpání Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis realizovaného v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 v české a polské mutaci, která mapuje uplynulých sedm let:
 
 
obal cz p1obal pl-p1
 

 

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM