Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Grantové programy > PHARE CREDO, CBC

PHARE CREDO, CBC

Logo Credo
Program Phare jako předvstupní program Evropské unie posílil a zkvalitnil obchodní, hospodářské, turistické i kulturní vztahy mezi sousedními regiony. Předvstupní fondy, které nám poprvé umožnily čerpat prostředky z Evropské unie, napomohly příhraničním regionům zdolávat specifické potíže, spojené s rozvojem, které byly zapříčiněny jejich poměrnou izolací.

Na území české části Euroregionu Glacensis se podařilo podpořit celkem 96 projektů v celkovém objemu 8.461.637,91 EUR. Euroregion Glacensis se tak stal v čerpání nejúspěšnější euroregion na česko-polské hranici. Získané zkušenosti žadatelů v rámci předvstupních fondů, kde byly podpořeny převážně neinvestiční projekty, byly bezesporu dobrým přínosem a základem pro možnost získat v dalším období finance na již investiční projekty.

Díky těmto předvstupním fondům byla nastartována podpora přeshraniční spolupráce regionů v nejrůznějších oblastech od cestovního ruchu, kultury a vzdělávání až po rozvoj dopravní dostupnosti a zlepšování životního prostředí a posilování spolupráce podnikatelských subjektů.

Sekretariát euroregionu


Brožura v českém jazyce ke stažení ZDE
Brožura v polském jazyce ke stažení ZDE
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM