Euro Region
Čeština English
Strona główna > Programy grantowe > PHARE CREDO, CBC

PHARE CREDO, CBC

Logo Credo
Program PHARE jako program przedakcesyjny Unii Europejskiej wzmocnił i poprawił jakość kontaktów handlowych, gospodarczych, turystycznych i kulturalnych pomiędzy sąsiednimi regionami. Fundusze przedakcesyjne, które umożliwiły nam po raz pierwszy korzystanie ze środkow Unii Europejskiej, pomogły regionom przygranicznym w pokonywaniu specyficznych trudności w rozwoju, wynikających z pewnego odizolowania.

Na terenie czeskiej części Euroregionu Glacensis udało się dofinansować łącznie 96 projektów o łącznej wartości 8.461.637,91 EUR. Euroregion Glacensis był dzięki temu najlepszym euroregionem na polsko-czeskiej granicy pod względem wykorzystania środków. Doświadczenia wnioskodawców zdobyte w ramach funduszy przedakcesyjnych, z których wspierano przede wszystkim projekty nieinwestycyjne, były bez wątpienia dobrym wkładem i podstawą do pozyskania środków finansowych w kolejnym okresie na projekty już inwestycyjne.

Dzięki tym funduszom przedakcesyjnym uruchomiono wsparcie dla współpracy transgranicznej regionów w najróżniejszych dziedzinach, począwszy od turystyki, kultury i edukacji, przez rozwój dostępności transportowej, po poprawę środowiska i wzmacnianie współpracy podmiotów gospodarczych.

Sekretariat Euroregionu


Folder w języku czeskim do pobrania TU
Folder w języku polskim do pobrania TU
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM