Warunki przystąpienia do stowarzyszenia Euroregion Glacensis

Każdy zainteresowany przystąpieniem do branżowego stowarzyszenia osób prawnych

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis,

musi spełnić poniższe warunki:
  • na członkostwo w Euroregionie Glacensis wyrazi zgodę właściwa rada miasta/gminy
  • rada jednocześnie akceptuje treść Statutu stowarzyszenia EURG
  • członkostwo miasta/gminy/związku w Euroregionie Glacensis powstaje z dniem zatwierdzenia przez Radę stowarzyszenia EURG
         
W przypadku zainteresowania przystąpieniem do stowarzyszenia należy w zgłoszeniu i klauzuli podać brakujące dane i podpisane dokumenty wraz z kopią właściwej uchwały z posiedzenia rady miasta/gminy przesłać z powrotem do sekretariatu Euroregionu Glacensis.

Następnie podmiot zainteresowany przystąpieniem otrzyma pismo zawierające wezwanie do wpłacenia składki członkowskiej, która wynosi 4,- CZK na 1 mieszkańca miasta/gminy. Składka członkowska za dany rok będzie odpowiednio pomniejszona zgodnie z faktycznym okresem członkostwa w Euroregionie Glacensis.

Od  2011 roku kolejnym obowiązkiem członka stowarzyszenia jest wniesienie w momencie przystąpienia do stowarzyszenia jednorazowej wpłaty na rzecz EUROFUNDUSZU, która jest określona w wysokości zwyczajnej składki czlonkowskiej – 4,- CZK na 1 mieszkańca, w tym przypadku bez pomniejszenia. EUROFUNDUSZ stworzono w celu zapewnienia prefinansowania wspólnych projektów Euroregionu Glacensis.

Dokumenty dotyczące przystąpienia do stowarzyszenia Euroregion Glacensis:

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou