Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Inne > EUWT > Uroczyste podpisanie porozumienia

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy 12.10.2011

Euroregion Glacensis zawarł dnia 5 października 2011 roku w Jeleniej Górze porozumienie mające na celu bardziej dynamiczny rozwój współpracy transgranicznej poprzez pogłębienie współpracy między mieszkańcami, przedsiębiorcami i instytucjami społecznymi w regionie przygranicznym. Efektem końcowym będzie stworzenie nowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Porozumienie zawarli: Województwo Dolnośląskie, kraje Liberecki, Kralowohradecki, Pardubicki i Ołomuniecki oraz przedstawiciele polskich i czeskich części euroregionów Glacensis i Nysa.

„Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej oferuje nam wyższą formę współpracy transgranicznej oraz daje nową możliwość tworzenia ugrupowań ponadnarodowych. Pierwszym wspólnym krokiem będzie stworzenie strategii zintegrowanej współpracy, która powinna określić priorytety współpracy", uzupełnił Ing. Miroslav Kocián, prezes Euroregionu Glacensis, który został upoważniony do podpisania wspólnego dokumentu.

W uroczystym podpisaniu uczestniczyli wszyscy hetmani wymienionych czeskich krajów, z ramienia Euroregionu Glacensis prezes czeskiej części Ing. Miroslav Kocián, pierwszy wiceprezes Miroslav Vlasák oraz sekretarz Jaroslav Štefek, prezes polskiej części Czesław Kręcichwost, członek Rady Tomasz Korczak oraz sekretarz Radosław Pietuch. Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli czeskiej ambasady: pana Kysilky, konsula honorowego pana Ignasiaka, wojewody pana Skorupy oraz marszałka województwa dolnośląskiego pana Jurkowlańca. W ramach spotkania nasz euroregion prezentował przykłady udanych projektów, w szczególności w rejonie Kudowy Zdroju i Náchodu.

Opis do dołączonych zdjęć:

  1. Marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec
  2. Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy przez Ing. Miroslava Kociána 
  3. Sygnatariusze wspólnego porozumienia, od lewej Ing. Martin Tesařík – hetman Kraju Ołomunieckiego, Mgr. Stanislav Eichler – hetman Kraju Libereckiego, Rafał Jurkowlaniec – marszałek Województwa Dolnośląskiego, Bc. Lubomír Franc – hetman Kraju Kralowohradeckiego, Mgr. Radko Martínek – hetman Kraju Pardubickiego, Czesław Kręcichwost – prezes polskiej części Euroregionu Glacensis, Maciej Awiżeń – członek Rady polskiej części Euroregionu Glacensis, Piotr Roman – prezydent polskiej części Euroregionu Nysa, Andrzej Jankowski – dyrektor polskiej części Euroregionu Nysa, Ing. Miroslav Kocián – prezes czeskiej części Euroregionu Glacensis, Bc. Martin Půta – prezydent czeskiej części Euroregionu Nysa
  4. Dyskusja panelowa hetmanów
  5. Spotkanie wojewody dolnośląskiego pana Skorupy z przedstawicielami Euroregionu Glacensis oraz przedstawicielami Gminy Kudowa Zdrój.
1. Rafał Jurkowlaniec
2. Podpisanie porozumienia
3. Sygnatariusze wspólnego porozumienia
4. Dyskusja panelowa hetmanów
5. Spotkanie wojewody dolnośląskiego
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis