Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Dokumentace Fondu mikroprojektů

Dokumentace Fondu mikroprojektů

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé z Fondu mikroprojektů,
 
dovolujeme si Vás informovat, že od 1.5.2017 vstupuje v platnost nový "Metodický pokyn pro zadávání zakázek pro programové období 2014-2020". Tento Metodický pokyn je zveřejněn v sekci Žadatel a Příjemce (konečný uživatel).
 
Od 1.5.2017 také platí nová "Tabulka sankcí za porušení pravidel Programu". Tento přehled sankcí je zároveň přílohou Smlouvy o financování, která je podepisována s úspěšnými konečnými uživateli v rámci 2. zasedání EŘV. Doporučujeme proto žadatelům a konečným uživatelům seznámit se s aktualizovanými dokumenty.
 
Dále informujeme, že byla doplněna a aktualizována záložka týkající se Publicity.
 
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.