Euro Region
English Polski
Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Publicita

Logo_cz_pl_eu_barevne

 

Poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) musí být dostatečně prezentováno a zviditelněno. Všichni žadatelé a koneční uživatelé jsou povinni dostatečně propagovat zapojení evropských prostředků do realizace mikroprojektu.

Žadatel/konečný uživatel je v rámci propagace mikroprojektu povinen zajistit, aby byly veřejnost i subjekty účastnící se mikroprojektu o této dotaci informovány vhodnými informačními opatřeními. Konečný uživatel za tímto účelem jasně uvede, že realizovaný mikroprojekt byl podpořen v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR.

Požadavky na dodržení odpovídající publicity mikroprojektu se vztahují i na ty činnosti, které jsou prováděny ještě před schválením mikroprojektu ze strany Euroregionálního řídícího výboru.

V případě nedodržení pravidel publicity je toto považováno na nesplnění podmínek Smlouvy o financování mikroprojektu, které má za následek krácení či nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených finančních prostředků.

Legislativní rámec:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 821/2014

Je třeba věnovat pozornost také barevnému provedení propagačních opatření. Použitá loga mají přesné barevné náležitosti. Je nutné brát také v potaz, zda-li budou výstupy mikroprojektu tištěny barevně nebo černobíle.

Pravidla užití logotypů

 

Kompletní publicita FMP v Euroregionu Glacensis:

Vizualizace barevné varianty:

publicita FMP - komplet, barevná - jpg
 
Vizualizace černobílé varianty:
Publicita FMP - komplet, černobílá - jpg

 

 

Zkrácená verze publicity (pro malé propagační předměty):

 
V případě malých propagačních předmětů může být použita zkrácená verze publicity, a to z důvodu čitelnosti a přehlednosti. Přesná definice malých propagačních předmětů neexistuje. Obecně však platí, že všechny povinné údaje jsou na daný předměty vytisknuty/uvedeny tehdy, pokud to lze provést tak, aby text byl čitelný, přehledný, srozumitelný.
 
Vizualizace barevné varianty:
Publicita FMP - malé, barevné - jpg
 
 
 
 
Vizualizace černobílé varianty:
Publicita FMP - malé, černobílé - jpg
Tisknout stránku Vytisknout stránku       Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Rychlé odkazy
Euroregio
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.