Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Schválené mikroprojekty na 8. EŘV

Schválené mikroprojekty na 8. EŘV

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Vážení žadatelé,
 
dne 18.6.2020 se na polské straně v Kudowie Zdróju konalo 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty ze dvou ukončených výzev, podpořeno k financování bylo celkem 64 mikroprojektů. Více informací včetně seznamu schválených projektů najdete v sekci Schválené projekty.
 
Na tomto zasedání byly zároveň projednány další výzvy pro předkládání nových žádostí o dotaci na mikroprojekty. Veškeré termíny zahájení a ukončení všech výzev včetně termínů zasedání EŘV i podmínek pro jednotlivá kola výzvy najdete v sekci Výzva, termíny FMP.
 
Všem úspěšným žadatelům, jejichž mikroprojekty byly schváleny k financování, blahopřejeme a přejeme úspěšnou realizaci jejich mikroprojektů.
 
Sekretariát FMP
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.