Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Veřejné projednávání návrhu dokumentu Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis

Veřejné projednávání návrhu dokumentu Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne

Vážení,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis společně s českou částí Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis připravuje na následující programové období společnou Strategii rozvoje Euroregionu Glacensis jaho hlavní výstup společného projektu s názvem „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+”, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803. Cílem projektu je příprava strategie Euroregionu Glacensis na období 2020+, která ukazuje a stanovuje další směry a priority společensko-hospodářského rozvoje území euroregionu.

Návrh strategie lze stáhnout pod odkazem https://www.euro-glacensis.cz/strategie.html, kde také naleznete zpravovanou SWOT analýzu za českou i polskou část Euroregionu Glacensis, které tvoří podklad k tvorbě společné strategie. Aktuálně návrh strategie podléhá konzultacím ze stran zainteresovaných subjektů a veřejnému projednávání. Zveme tak i vás k předložení komentářů a stanovisek k návrhu „Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis“. Poskytnuté názory a komentáře budou pečlivě prozkoumány a odůvodněné pozměňovací návrhy budou začleněny do konečného dokumentu.

Veškeré podměty a připomínky je možné podat prostřednictvím dotazníku na webové aplikaci zde https://strategiaglacensis.webankieta.pl/ , nebo zaslat e-mailovou formou na info@euro-glacensis.cz

V případě, že máte zájem se vyjádřit k návrhu strategie rozvoje Euroregionu Glacensis, prosíme o vyplnění dotazníku v termínu do 9.10.2020.

Sekretariát Euroregionu Glacensis

Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM