Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Vyhlášení výzvy pro mikroprojekty v PO4 i PO2

Vyhlášení výzvy pro mikroprojekty v PO4 i PO2

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Vážení žadatelé,
 
od 4.7.2020 vyhlašujeme nové kolo výzvy! Do této 9. výzvy je umožněno předkládat projektové žádosti do Fondu mikroprojektů v rámci prioritní osy 2 i prioritní osy 4. Nejzazší termíny pro podání projektové žádosti jsou stanoveny takto:
 
  • do 30.9.2020 - termín pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 4
  • do 30.10.2020 - termín pro mikroprojekty v rámci prioritní osy 2. Projektová žádost předložená do PO 2 musí splňovat podmínku - musí přispívat pouze k plnění  programového výstupového indikátoru "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou" (kód indikátoru 91002). Zároveň upozorňujeme, že v případě mikroprojektu typu A musí tento indikátor naplňovat oba/všichni partneři! Doporučujeme žadatelům před přípravou projektové žádosti do PO 2 konzultovat se Správcem FMP vhodnost aktivit pro posouzení odpovídajícího indikátoru.
 
Zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém budou projednávány předložené mikroprojekty, se uskuteční cca v průběhu března 2021. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro toto kolo ukončit svoji realizaci.
 
 
Definice indikátoru "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou" v PO 2:
  • Počet elementů kulturního / přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou (kód indikátoru 91002)

Element je chápán jako konkrétní hmotné či nehmotné dědictví – nemovitá či movitá památka, národní park či přírodní prvek (v ČR typicky např. přírodní/národní přírodní památky), tradiční festival, lidová tradice atd. Musí zahrnovat jak prvek odkazující na dědictví (tj. čehosi co je přenášeno mezi generacemi a je pevně a dlouhodobě ukotveno v území a/nebo jeho socioekonomickém prostředí), tak také prvek společného, tj. existence pojítka, něčeho, proč lze považovat tento element za společný, dotýkající se území a obyvatel na obou stranách hranice. Indikátor naplňuje jak projekt, v jehož rámci dojde k bezprostřednímu zlepšení stavu konkrétního prvku přírodního/kulturního dědictví (např. rekonstrukce kulturních památek, sakrálních staveb, „rekultivace“ zdevastované přírodní památky apod.), ale například i podpořený prvek nehmotného dědictví, u kterého nemusí dojít nutně ke zlepšení stavu, ale např. k jeho obnovení, oživení, zpropagování tak, aby tento prvek (lidová tradice apod.) přežil a dále se rozvíjel.

 

Dokumentace Fondu mikroprojektů nezbytná pro přípravu projektové žádosti je dostupná v sekci Žadatel. Na kompletní termíny FMP se můžete podívat v sekci Výzvy, termíny FMP.

 

Sekretariát Fondu mikroprojektů

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.