Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí do PO 2

Vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí do PO 2

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

 

Dnem 26. 2. 2018 byla na polské straně vyhlášena výzva pro předkládání projektových žádostí do Fondu  mikroprojektů v Euroregionu Glacensis do prioritní osy 2 "Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti". V rámci 5. kola výzvy je možné předložit projektovou žádost na:

- mikroprojekt typu A s vedoucím partnerem na polské straně

- mikroprojekt typu B s polským žadatelem, který má vhodného partnera sídlícího v jiném euroregionu na česko-polské hranici

- mikroprojekt typu C s polským žadatelem

Termín pro předkládání žádostí do 5. kola výzvy FMP bude ukončen dne 30. 5. 2018. Termín 5. zasedání EŘV, který bude projednávat předložené mikroprojekty, je stanoven na 1. - 2. 10. 2018.

 

Současně také probíhá již od 1. 11. 2017 výzva pro příjem žádostí o dotaci na mikroprojekt v rámci prioritní osy 4 "Spolupráce institucí a komunit". U mikroprojektů nebude žádné další omezení, tedy může být předložen mikroprojekt typu A, B i C. Projektová žádost může obsahovat kombinaci jakýchkoliv vhodných aktivit v rámci prioritní osy 4 v souladu se Směrnicí pro žadatele FMP v Euroregionu Glacensis.

Nejzazší termín pro podání žádosti je stanoven do 30. 9. 2018.

6. EŘV bude zasedat ve dnech 4. - 5. 2. 2019. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro 6. kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.

 

Informace o veškerých výzvách a termínech Fondu mikroprojektů najdete zde.

 

Sekretariát Fondu mikroprojektů

 

Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.