Euro Region
English Polski
Domovská stránka > O euroregionu > Archiv aktualit > Výzva pro výběr externích hodnotitelů FMP 2021-2027

Výzva pro výběr externích hodnotitelů FMP 2021-2027

Logo Interreg 2021-2027
 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis jako Správce Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis, cíl 4.2, vyhlašuje konkurz pro výběr externích hodnotitelů – regionálních expertů pro hodnocení malých projektů Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis pro programovací období 2021-2027 v rámci Programu Interreg Česko – Polsko pro prioritu 4 „Spolupráce institucí a obyvatel“, cíl 4.2 „Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.
Zájemci doručí své přihlášky nejpozději do úterý 31. 10. 2023 do 12:00 hodin.
 
Podrobné informace jsou uvedeny v přiložených dokumentech:
 
 

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis jako Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Glacensis, cel 4.2, ogłasza nabór na ekspertów zewnętrznych – ekspertów regionalnych oceniających małe projekty w Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis na okres programowania 2021-2027 w ramach Programu Interreg Czechy-Polska dla priorytetu 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców“, cel 4.2 „Pobłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego“.

Zainteresowani kandydaci powinni dostarczyć swoje zgłoszenia najpóźniej do wtorku 31.10.2023r. do godziny 12:00.
 
Szczegółowe informacje są dołączone w załącznikach:
 
 
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM