Euro Region
Čeština English

Informacje o projektu FMP

logo czpl pl@2x
 

„Fundusz małych projektów Euroregionu Glacensis, cel 4.2”

realizowany jest pod numerem projektu

CZ.11.04.02/00/23_009/0000061

Glówny cel projektu i rezultaty projektu:

Fundusz Małych Projektów jest częścią Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, który jest realizowany na całym obszarze pogranicza czesko-polskiego.Euroregion Glacensis zostaje bezpośrednio wyznaczony na Administratora ds. wdrażania FMP w UE w latach 2021-2027. Głównym celem FMP w EG jest dalszy rozwój i wspieranie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, skupiając się na wspólnej poprawie relacji kulturowych, społecznych i gospodarczych. 
 

Krótki opis porojektu:

Zapewniając działania niezbędne do pomyślnej realizacji Funduszu Małych Projektów w okresie programowania 2021-2027 oraz poprzez wsparcie poszczególnych małych projektów, uczestniczące instytucje i mieszkańcy będą współpracować, wzmocnione zostaną transgraniczne więzi ludności i nawiązane zostaną stałe kontakty. Dzięki pomyślnemu wdrożeniu FMP na EG projekt przyczyni się do realizacji i wsparcia całego szeregu wspólnych planów i kluczowych działań za pośrednictwem odpowiednich podmiotów z obu stron granicy, których uwaga skupia się na realizacji priorytetu programu 4 „Współpraca instytucji i mieszkańcy” w ramach Programu INTERREG na terenie Euroregionu Glacensis.  
 

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM