Euro Region
Čeština English

POWT RCz-PR 2007-2013 – informacje nt. programu

Dnia 5.05. 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej reprezentowane przez Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis jako Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów oraz Regional Development Agency jako Administratora ds. przyjmowania projektów do programu współpracy transgranicznej ogłosiło Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Szczegółowe informacje i pytania można omówić osobiście na konsultacjach (po telefonicznym uzgodnieniu terminu konsultacji z Administratorem) w trakcie przygotowywania wniosku lub można je też przesłać e-mailem lub faksem na adresy Administratora podane w Wytycznych dla wnioskodawców. Wnioski można składać w trybie ciągłym. Wnioski są przyjmowane na bieżąco od 5.05.2008 r.

Wspierane będą w szczególności te działania, które przyczynią się do rozwoju i podniesienia poziomu współpracy pomiędzy sąsiednimi regionami po obu stronach granicy z perspektywą wspólnego dalszego rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i społeczno-gospodarczego, warunków życia i trwałych kontaktów.
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.