Euro Region
Čeština English
Strona główna > Programy grantowe > INTERREG IIIA 2004-2006

INTERREG IIIA

logo INTERREG
Program INTERREG III, który składał się z trzech części (A, B, C), był jedną z inicjatyw wspólnotowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską dla państw członkowskich Unii Europejskiej i był instrumentem na rzecz pokonywania niedogodności wynikających z przygranicznego położenia danego regionu w  okresie programowania 2004-2006. Część A dotyczyła współpracy transgranicznej, część B – współpracy ponadnarodowej, a część C – współpracy międzynarodowej.

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA była w Czechach realizowana za pośrednictwem pięciu samodzielnych programów według podziału terytorialnego. Na naszym terenie był to program czesko-polski, w ramach którego jedynego strona czeska pełniła funkcję Instytucji Zarządzającej. Program poświęcony był mniejszym projektom o konkretnym oddziaływaniu na dany obszar przygraniczny. Program nawiązywał bezpośrednio do programu przedakcesyjnego PHARE CBC. W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA realizowano również tzw. Fundusz Mikroprojektów nawiązujący do udanego programu współpracy transgranicznej CBC PHARE – Wspólny Fundusz Małych Projektów. Fundusz Mikroprojektów wdrażały poszczególne euroregiony. W Euroregionie Glacensis w procesie wdrażania uczestniczyła również RDA Rychnov nad Kněžnou.

W ramach Funduszu Mikroprojektów zakontraktowano, zrealizowano i zrefundowano w Euroregionie Glacensis łącznie 110 projektów. Projekty realizowane z Funduszu Mikroprojektów przyczyniły się w Euroregionie Glacensis do rozwoju kulturalnego, społecznego, socjalnego i gospodarczego obszaru przygranicznego obu państw. Były wzajemnie koordynowane i przebiegały w zgodności i współpracy, odbyły się liczne wspólne przedsięwzięcia różnych podmiotów z obu stron granicy – imprezy kulturalne i sportowe, działania na rzecz ochrony środowiska, wymienne pobyty studyjne, przedsięwzięcia publikacyjne i oświatowe, powstały sieci przedsiębiorców, realizowano wiele działań wspomagających trwałą poprawę życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności polsko-czeskiego pogranicza. W ramach realizacji tych projektów wzmocniły się polsko-czeskie stosunki, zwiększył się zakres wspólnych przedsięwzięć, nawiązano nowe kontakty i współpracę transgraniczną.

Sekretariat Euroregionu
 
Wykaz zatwierdzonych projektów w Euroregionie Glacensis do pobrania TU


"Niniejszy projekt został dofinansowany ze źrodeł EU w ramach Inicjatywy INTERREG IIIA za pośrednictwem Euroregionu Glacensis" 
logo Euroregion
UEx
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.