Euro Region
English Polski

Podmínky vstupu do sdružení Euroregion Glacensis

Každý zájemce, který projeví zájem o vstup do zájmového sdružení právnických osob

Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionu Glacensis,

musí splnit následující podmínky:
  • s členstvím v Euroregionu Glacensis vysloví souhlas příslušné zastupitelstvo města/obce
  • zastupitelstvo současně vyjádří souhlas s obsahem Stanov sdružení EURG
  • členství města/obce/svazku v Euroregionu Glacensis vzniká dnem schválení Rady sdružení EURG
         
V případě zájmu o vstup do sdružení je zapotřebí vyplnit na přihlášce a doložce chybějící údaje a podepsané dokumenty zaslat i s kopií příslušného usnesení z jednání zastupitelstva města/obce zpět do sekretariátu Euroregionu Glacensis.

Poté zájemci o vstup obdrží dopis, ve kterém budou vyzváni k zaplacení členského příspěvku, který činí 6,- Kč na 1 obyvatele města/obce. Členský příspěvek za daný rok bude adekvátně snížen podle skutečného počtu měsíců členství v Euroregionu Glacensis.

Od  roku 2011 je další povinností člena sdružení při vstupu do sdružení zaplatit jednorázový vklad do EUROFONDU, který je stanoven ve výši řádného členského příspěvku – 4,- Kč na 1 obyvatele, a to již bez krácení. EUROFOND byl vytvořen za účelem zabezpečení předfinancování společných projektů Euroregionu Glacensis.

Dokumenty ke vstupu do sdružení Euroregion Glacensis:
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM