Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Schválené mikroprojekty na 10. EŘV

Schválené mikroprojekty na 10. EŘV

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Dne 5.3.2021 se formou online videokonference uskutečnilo 10. zasedání EŘV v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty předložené do 9. kola výzvy FMP, které bylo určeno jak pro prioritní osu 4 (termín ukončení výzvy 30.9.2020), tak i pro prioritní osu 2 (ukončení výzvy k 30.10.2020). V prioritní ose 4 bylo k financování schváleno 31 mikroprojektů, v prioritní ose 2 získalo podporu celkem 22 mikroprojektů. Přehled schválených projektů je ke stažení v sekci Schválené projekty.
 
Rozhodnutí o výsledku zasedání (schválení/neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům tradičně prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ formou depeše.
 
Na zasedání EŘV byly stanoveny také termíny nových výzev FMP. Aktuálně probíhá výzva pro prioritní osu 4 - termín předložení nejpozději do 30.4.2021. Na ni bude navazovat další výzva v prioritní ose 4, která bude zahájena od 1.5.2021 a bude ukončena ke dni 31.10.2021. Zároveň od 8.3.2021 byla otevřena také výzva pro mikroprojekty v prioritní ose 2, a to pouze pro aktivity, které splňují výstupový indikátor "elementy infrastruktury zvyšující/zpřístupňující využití přírodního a kulturního dědictví" - nejzazší termín předložení projektové žádosti je stanoven do 30.6.2021. Kompletní informace k výzvám včetně podmínek a termínů najdete v sekci Výzva, termíny FMP.
 
Všem úspěšným žadatelům, jejichž mikroprojekty byly podpořeny k financování, blahopřejeme a přejeme zdárnou realizaci jejich mikroprojektů!
 
Sekretariát FMP
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM