Euro Region
Čeština Polski
Homepage > About the Euroregion > News Archive > Schválené mikroprojekty na 10. EŘV

Schválené mikroprojekty na 10. EŘV

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Dne 5.3.2021 se formou online videokonference uskutečnilo 10. zasedání EŘV v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty předložené do 9. kola výzvy FMP, které bylo určeno jak pro prioritní osu 4 (termín ukončení výzvy 30.9.2020), tak i pro prioritní osu 2 (ukončení výzvy k 30.10.2020). V prioritní ose 4 bylo k financování schváleno 31 mikroprojektů, v prioritní ose 2 získalo podporu celkem 22 mikroprojektů. Přehled schválených projektů je ke stažení v sekci Schválené projekty.
 
Rozhodnutí o výsledku zasedání (schválení/neschválení mikroprojektu) bude odesláno všem žadatelům tradičně prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ formou depeše.
 
Na zasedání EŘV byly stanoveny také termíny nových výzev FMP. Aktuálně probíhá výzva pro prioritní osu 4 - termín předložení nejpozději do 30.4.2021. Na ni bude navazovat další výzva v prioritní ose 4, která bude zahájena od 1.5.2021 a bude ukončena ke dni 31.10.2021. Zároveň od 8.3.2021 byla otevřena také výzva pro mikroprojekty v prioritní ose 2, a to pouze pro aktivity, které splňují výstupový indikátor "elementy infrastruktury zvyšující/zpřístupňující využití přírodního a kulturního dědictví" - nejzazší termín předložení projektové žádosti je stanoven do 30.6.2021. Kompletní informace k výzvám včetně podmínek a termínů najdete v sekci Výzva, termíny FMP.
 
Všem úspěšným žadatelům, jejichž mikroprojekty byly podpořeny k financování, blahopřejeme a přejeme zdárnou realizaci jejich mikroprojektů!
 
Sekretariát FMP
Tisknout stránku Print the page      
Quick Links
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device to improve site functionality.