Euro Region
Čeština English
Strona główna > O euroregionie > Archiwum aktualności > Výsledky 11. zasedání EŘV

Výsledky 11. zasedání EŘV

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Dne 13.10.2021 se konalo 11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na tomto zasedání byly projednávány mikroprojekty ze dvou ukončených výzev - z 10. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 4 (termín ukončení výzvy k 30.4.2021) a také z 10. kola výzvy FMP určeného pro prioritní osu 2 (výzva ukončena k 30.6.2021). Na 11. zasedání EŘV bylo předloženo k projednání 33 mikroprojektů z dubnové výzvy (PO4) a dále 13 mikroprojektů z červnové výzvy (PO2). Z celkového počtu 46 projednávaných mikroprojektů bylo na tomto výboru schváleno k financování 40 projektů. V dělení na prioritní osy bylo podpořeno v prioritní ose 4 celkem 30 projektů a v prioritní ose 2 celkem 10 projektů, přičemž u PO2 byl stanoven seznam náhradních/rezervních mikroprojektů - smlouvy o financování s náhradními projekty budou uzavírány postupně tak, jak se budou vracet finanční prostředky z úspor do Fondu, tj. úspory z vyúčtovaných projektů. Předpokládáme, že na všechny náhradní projekty by měly finanční prostředky do konce tohoto programového období vystačit.
 
Přehled schválených projektů je ke stažení v sekci Schválené projekty.
 
 
Na tomto výboru byly také schváleny termíny nových výzev FMP - od 1.11.2021 budou vyhlášeny dvě výzvy a budou ukončeny ke dni 31.1.2022. Bylo stanoveno, že do těchto výzev mohou být předkládány mikroprojekty na všechny vhodné aktivity v prioritní ose 4 s podmínkou, že:
- do jedné výzvy jsou předkládány projektové žádosti na aktivity určené pro úzkou cílovou skupinu v PO4, které musí být předkládány a vykazovány zjednodušeně formou zjednodušeného vykazování
- do druhé výzvy jsou předkládány projektové žádosti na všechny ostatní vhodné aktivity v PO4, které musí být předkládány a vykazovány klasicky dosud stávající formou
Zároveň byla stanovena podmínka, že mikroprojekty předkládané do obou těchto výzev nesmí skončit svoji realizaci déle než 31.12.2022. Schvalování mikroprojektů dvou výzev proběhne cca v květnu 2022.
 
Kompletní informace k výzvám včetně podmínek a termínů najdete v sekci Výzva, termíny FMP.
 
 
Více informací k tzv. "zjednodušenému vykazování" připravujeme... Informace budou od 1.11.2021 zveřejněny na webových stránkách a budou také součástí dokumentace FMP - Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele, která bude aktualizovaná s platností od 1.11.2021. Zároveň informujeme, že Správce FMP bude dne 22.11.2021 pořádat školení pro žadatele, kde budou k tomuto "zjednodušenému vykazování" prezentovány podrobné informace. 
 
Na školení pro žadatele se můžete přihlásit v sekci Semináře.
 
 
 
Všem úspěšným žadatelům, jejichž mikroprojekty byly podpořeny k financování, blahopřejeme a přejeme zdárnou realizaci jejich mikroprojektů!
 
Sekretariát FMP
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.