Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > 20 lat Euroregionu Glacensis

20 lat Euroregionu Glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne

Realizace ukončena

 

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000377

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis - Vedoucí partner

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
 

 

Harmonogram:

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ B

 

Rozpočet:

Celkem 22 304,32 €

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zorganizování společné akce – konference, jejíž hlavní náplní je shrnutí dosavadních úspěchů a podpoření dalšího rozvoje česko-polské spolupráce v pohraničí. Rok 2016 je pro Euroregion Glacensis 20 rokem jeho existence v roli strůjce a hybatele česko-polské spolupráce. Výroční konference bude jedinečné místo pro zmapování a shrnutí dosažených výsledků vzájemné spolupráce (včetně finančních efektů pro zaostalé pohraničí) za uplynulé roky a bude prostorem pro ocenění nejlepších dosavadních počinů na poli přeshraniční spolupráce, vyhodnocení nejlepších partnerství a poděkování osobám, které se nejvíce zasloužily o rozvoj spolupráce za uplynulé období. 

Vzájemná výměna informací mezi partnery a větší propagace úspěšně realizovaných projektů široké veřejnosti bude zaměřena s cílem přizvat nové potencionální subjekty na pole přeshraniční spolupráce. Akce bude dvoudenní, první den se zaměřením na vyhodnocení uplynulé 20-leté přeshraniční spolupráce, druhý den budou probíhat dva pracovní panely věnované budoucímu období jako např. navazování nových partnerství/burza partnerství, prezentace nových společných česko-polských projektů, představení klíčových aktivit Euroregionu Glacensis a nových iniciativ v pohraničí na období následující.

 

Aktivity projektu:

 

Výroční zpráva

U příležitosti 20. výročí od založení sdružení Euroregionu Glacensis byla vydáná výroční zpráva, mapující uplynulých dvacet let. V publikaci se mj. dozvíte základní informace o vzniku sdružení, právní základy, orgány euroregionu. Naleznete zde seznamy členské základny, partnerských obcí. V rubrice "Nejaktivnější obce v rámci příhraniční spolupráce" naleznete články, které popisují společné aktivity obcí a realizované projekty nejaktivnějších měst a obcí za území Euroregionu Glacensis. Významnou úlohu v průběhu dvacetileté působnosti euroregionu odehrály i dotační programy Evropské unie - podrobné informace, vč. popisů projektů naleznete od 47 stránky. Na konci publikace je uveden přehledný seznam nejvýznamnějších událostí podle jednotlivých roků.
 
obal výroční zpráva 2016-p1
 
 

Slavnostní logotyp

-okrjen 20 let
 

Spuštění Facebookových stránek

Obrázek1
 

Výroční konference 1.- 2.12.2016

V souvislosti s 20. výročím pořádal Euroregion Glacensis ve dnech 1. a 2. prosince 2016 ve Špindlerově Mlýně výroční konferenci. Účastníci si mohli poslechnout prezentace související s přeshraniční spoluprací, např. na téma statistiky cestovního ruchu na česko-polském pohraničí nebo infrastruktura pro překračování hranic na území Euroregionu Glacensis. Součástí konference bylo také slavnostní ocenění nejaktivnějších českých a polských subjektů, které se během uplynulých 20 let zapojily do přeshraniční spolupráce a přičinily se o to, že Euroregion Glacensis je hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších euroregionů. Ocenění obdrželi také významné osobnosti, jež se zasloužili o jeho rozvoj. Euroregion Glacensis vydal k této příležitosti také speciální číslo zpravodaje, kde mapuje celou historii euroregionu. 
 
 
 

Konference - sál

DSC_7898
DSC_7876
DSC_7921
DSC_7885
DSC_7845
DSC_7797
 

 

Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.