Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Putování po Euroregionu Glacensis

Putování po Euroregionu Glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt v realizaci

 

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002670

 

Partneři projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 

 

Harmonogram:

1.4.2021 - 30.9.2022

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ B

 

Rozpočet:

Celkem 23 498,33 €

  • z EFRR 19 973,58 €
 

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl představit celistvé území Euroregionu Glacensis z obou stran hranice a zpopularizovat společné putování po přírodních, kulturních i technických zajímavostech v celém pohraničí. Prostřednictvím vytvořené deskové hry představující oblast euroregionu a díky uskutečnění několika vícedenních převážně sportovních výletů dojde ke zlepšení vzájemného vnímání euroregionu, potažmo obou sousedních národů. 

 

 

 

Máte zájem být prezentovány v turistickém manuále určeného pro české návštěvníky, kteří se chystají cestovat na území Dolního Slezska?
Rádi byste v Čechách propagovali svoji turisticky zajímavou atraktivitu? 
Přihlaste se do této výzvy.
 
VÝZVA pro polské subjekty ve věci možnosti zařazení turistických atraktivit do Manuálu studijních zájezdů
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis vyhlašuje výzvu pro všechny organizace, které mohou nabídnout návštěvu zajímavé turistické atraktivity přeshraničního významu na vybraném území Dolního Slezska (okresy dzierźoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki). 
 
Euroregion Glacensis v rámci projektu "Polsko jinak než ho známe", reg. číslo CZ 11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002287 bude vydávat elektronický a tištěný Manuál studijních zájezdů, který potencionálním návštěvníků z České republiky poskytne tipy na 10 jedno až dvoudenních výletů na příhraniční území Dolního Slezska. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, žáci základních škol, důchodci, turisté. Rádi bychom tímto jednoduchým způsobem informovali různé cílové skupiny, jak jednoduchá a přitom zajímavá a poučná může být návštěva našeho přeshraničního souseda, že není třeba obávat se jazykové bariéry. Cílem projektu je rozšířit povědomí veřejnosti ohledně Polské republiky a turistických atraktivit, které jsou v Dolním Slezsku v nevelké vzdálenosti od hranic a přesvědčit ji o tom, že stojí za to tuto oblast navštívit, a že je mezi atraktivitami v této části Polska bohatý výběr. Ke zpracovaní manuálu je zapotřebí získat základní informace o turistických atraktivitách jako je název atraktivity, www stránky, otevírací doba, cenová dostupnost, možnost parkování, způsob dopravy do cílové destinace, pro jaké cílové skupiny je vhodná návštěva, možnost průvodce v českém jazyce, případně zabezpečení audioprůvodce nebo zajištění výkladu v českém jazyce jinou formou, např. tištěnými materiály, délka prohlídky, atraktivity v okolí, apod. Manuál bude k dispozici v elektronické podobě a bude veřejně dostupný na webových stránkách. Manuál bude aktivně prezentován na dalších místech jako jsou setkání s pracovníky infocenter, základní školy, kluby důchodců, turistické kluby.
 
Kdo se může přihlásit do výzvy?
Všechny organizace, které mohou nabídnout návštěvu zajímavé turistické atraktivity přeshraničního významu na vybraném území Dolního Slezska (okresy dzierźoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki). Presentované objekty musí naplňovat podmínku jazykové vybavenosti pro české návštěvníky, tedy možnost průvodce v českém jazyce nebo audioprůvodce v českém jazyce, případně zajištění výkladu v českém jazyce jinou formou, např. tištěnými materiály. Může se jednat o místa, kde se nachází přírodní krásy, nebo mohou nabídnout prohlídku zajímavé historické, kulturní nebo technické památky, muzea, hrady, zámky a další turisticky zajímavé objekty.  
 
Jaké podmínky musí účastník výzvy splnit?
  • Zájemce musí vyplnit žádost o zařazení turistického objektu do Manuálu studijních zájezdů formou vyplnění přiloženého dotazníku
  • Zájemce musí poskytnout minimálně 5 ilustračních fotografií dané turistické atraktivity v dobrém rozlišení min. o velikosti 500 KB
  • Výše uvedené dokumenty zašle zájemce na emailovou adresu info@euro-glacensis.cz v termínu nejpozději do 30. června 2021. V případě většího množství dat než 5 MB je nutné zaslat podklady prostřednitvím datového úložiště, například www.uschovna.cz, www.wetransfer.com, www.posilej.cz
V případě dalších dotazů kontaktujte sekretariát Euroregionu Glacensis na tel. čísle 00420 731 443 978.
 
Více informací o projektu "Polsko jinak než ho známe" získáte zde
 
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis