Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Vzdělávání nezná hranic

Vzdělávání nezná hranic

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt v realizaci

 
Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001644
 

Vedoucí partner projektu:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

 

Partneři projektu:

  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Logo_Wyksztalcenie

Harmonogram:

1.1.2019 - 30.6.2022

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

 

Rozpočet:

Celkem 388 255,99 €
  • z Evropského fondu pro regionální rozvoj           329 995,87 €
  • ze státního rozpočtu                                                4 230 €
  • vlastní vklad                                                               54 030,12 €
 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce mezi klíčovými institucemi na poli česko-polské přeshraniční spolupráce (partneři projektu), vytvoření jejich kooperační sítě (tvorba kanálů a mechanismů) a prostřednictvím zlepšení komunikačních dovedností česko-polského jazyka také vytvoření platformy pro provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání institucí veřejné správy, NNO a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí na území ESÚS NOVUM.

Sekundárním cílem projektu je umožnit pracovníkům neziskového sektoru zapojených do řešení česko-polských aktivit vzdělávání se v sousedním jazyce. Jedná se o manažery měst a obcí, pracovníky infocenter, zástupce spolkových organizací apod. Cílem je zlepšit jazykové předpoklady cílové skupiny v českém a polském jazyce prostřednictvím využití e-learningu v kombinaci s klasickou výukou na místě.

 

Aktivity projektu:

0. Příprava projektu
Euroregion Glacensis zajistil přípravu projektu. Jednalo se o konzultace projektového záměru, posouzení variant řešení, zprostředkování komunikace mezi partnery, organizace společných jednání, tlumočení apod. Následovalo samotné zpracování žádosti a příloh, překlad a zajištění odevzdání. Po nechválení žádosti ve 2. kole došlo k dalším kontultacím projektu na JS v Olomouci a celkovému přepracování projektu.
 
1. Řízení projektu
Pro úspěšnou realizaci projektu byl sestaven projektový tým, ve kterém má každý projektový partner své zástupce. Řízení projektu zastřešuje a má v odpovědnosti z logiky věci vedoucí partner ESÚS NOVUM, který bude zajišťovat průběžnou komunikaci mezi partnery, bude mít na starost time managament projektu, bude zodpovědný za souhrnné zprávy a žádosti o platbu za projekt, bude zajišťovat komunikaci s kontrolními úřady. Každý z projektových partnerů pak bude zodpovědný za svou dílčí část projektu, za podávání dílčích zpráv a dílčího vyúčtování. Pro odborné činnosti jako je např. E-learningový modul, výroba předmětů budou najati externí dodavatelé.
 
2. Propagační a informační činnost
 
3. Tvorba kooperační sítě a zvyšování kvalifikace
Účelem je vytvoření kooperační sítě partnerů, to je vytvoření vzájemných dlouhodobých přeshraničních machanizmů, kanálů pro budoucí spolupráci například při vyhledávání partnerství. ESÚS proto uskuteční 2 dvoudenní zasedání všech partnerů a pokryje náklady spojené s touto organizací. Na setkáních dojde k podrobnějšímu představení všech partnerů a jejich činností ve snaze hledání dalších společných průniků v jednotlivých aktivitách partnerů s cílem nalezení užší vazby spolupráce. Dále budou vytvořeny vzorové formuláře pro potenciální partnery, vytvořeny pravidla komunikace při hledání partnerství, jmenovány zodpovědné osoby za každého partnera apod. Vytvoření těchto instrumentů bude v odpovědnosti Stowarzyszenia.
 
Všichni partneři budou naplňovat tuto aktivitu tím, že pro své zaměstnance zajistí pravidelnou výuku partnerského jazyka s lektorem v sídle partnera. Předpokládá se ve frekvenci 1x za týden po dobu školních měsíců.
 
4. E-learningroll up  wyksztalcenie
ESÚS NOVUM po konzultaci a námětech všech partnerů zajistí vytvoření modulu pro výuku formou e-learningu. Vzhledem k časovým úsporám s dojezdem a široké škály účastnících se pracovníků byla zvolena základní forma výuky prostřednictvím elektronického modulu. Ve vymezeném čase bude mít každý účastník povinnost zpracovat vytvořené lekce a splnit jejich obsah, aby mohl postoupit do další lekce. Pro případné nejasnosti budou mít účastníci k dispozici tzv. horkou linku na lektora, který vysvětlý postup a řešenou látku.
 
5. Praktická výuka
Každého 3-denního setkání se bude účastnit 25 českých a 25 polských účastníků, kteří si během pobytu budou moci osvojit své znalosti partnerského jazyka, seznámi se se svými vrstevníky na druhé straně hranice a tím bude zajištěno i důležité síťování mezi subjekty na česko-polské hranici.
 
6. Workshopy
Na konci každého vzdělávacího cyklu se uskuteční jednodenní setkání všech 100 účastníků kurzu. Každý kdo úspěšně ukončí tento cyklus obdrží certifikát o absobvování vzdělávacího cyklu. Na tomto setkání budou také vyhlášeni nejaktivnější účastníci kurzu, kteří dostanou věcné dary. 
 
 

Odkazy:

http://esus-novum.eu/

http://karr.pl/

http://euroregion-glacensis.ng.pl/

 
imagesYGZZ8HPR
 

 

ODKLAD ZAHÁJENÍ VÝUKY POLŠTINY - ZE ZÁŘÍ 2019 NA ZÁŘÍ 2020

Vážení uchazeči o vzdělávací kurz na výuku polského jazyka, bohužel dochází k posunu zahájení výuky - a to z plánovaného září 2019 na září 2020. Všechny dosud zaslané přihlášky evidujeme a budeme všechny uchazeče včas informovat o posunu v realizaci projektu.
 

 

OD ZÁŘÍ 2020 SE ZAHAJUJE VÝUKA - I. TURNUS

Vážení zájemci o výuku polštiny formou e-learningu. V minulém roce došlo k posunu zahájení školního roku. Nyní přicházíme s dobrou zprávou - letos v září zahajujeme výuku - I. turnus.
 
Celá zpráva ke stažení zde
 

 

OD KVĚTNA 2021 SE ZAHAJUJE II. TURNUS VÝUKY POLŠTINY

Celá tisková zpráva ke stažení zde
 

 

JE VYHLÁŠEN NÁBOR NA III. TURNUS VÝUKY POLŠTINY.

VÝUKA BUDE ZAHÁJENA V ZÁŘÍ 2021. CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE

Koordinační schůzky projektu

20190626_11435520190626_114403setkn 1setkn 2setkn 3
FOTOGALERIE
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Cyklobusy do Orlických hor
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.