Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Partnerství místních samospráv Dolního Slezska a ČR

Partnerství místních samospráv Dolního Slezska a ČR

Loga CZ

Nadace pro mezinárodní partnerství se sídlem ve Vratislavi společně se sdružení Euroregion Glacensis realizovali projekt: Partnerství samospráv Dolního Slezska a České republiky, financovaný z prostředků Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky pro rok 2023 v rámci Polsko-českého fóra v oblasti hlubší spolupráce a dobrého sousedství.

V rámci projektu byl proveden průzkum mezi městy a obcemi Královéhradeckého kraje a na polské straně taktéž okresy a vojvodskými samosprávami v Dolním Slezsku na téma spolupráce a partnerství se samosprávami v České republice/Polsku. Účelem dotazníkového šetření byl průzkum v oblasti samospráv, zmapování současného stavu o informovanosti přeshraniční nabídky spolupráce a možných perspektivách zahraniční spolupráce místních samospráv s cílem vytvořit opatření, která by měla být přijata na podporu partnerství mezi místními samosprávami.

Výstupem projektu byla shrnující zpráva s poznatky z tohoto výzkumu obsahující také doporučení pro jednotlivé instituce, jakým způsobem lze pokročit a rozvíjet v přeshraniční spolupráci.

Titul CZ Partnerství samopsráv Dolního Slezska a České republiky
Titul PL Partnerství samopsráv Dolního Slezska a České republiky

Konference shrnující projekt

Dne 24.10.2023 se v prostorách Powiatu Kłodzko konala konference shrnující závěry projektu “Partnerství místních samospráv Dolního Slezska a České republiky”, jehož realizaci měla na starost Fundacja partnerstwa międzynarodowego za přispění české části Euroregionu Glacensis. V rámci prezentací byl představen výstup projektu v podobě zprávy a také shrnuty výsledky a závěry z uspořádané ankety. Mezi dalšími prezentujícími byli zástupci různých institucí na hranici, které se na přeshraniční spolupráci podílejí s různých pozic a realizují projekty v různých formách.
 

Prezentace představené na konferenci:

Představení zprávy z průzkumů o stavu spolupráce mezi samosprávami Dolního Slezska a Královéhradeckého kraje spolu s doporučeními – Bartłomiej Ostrowski, předseda správní rady Nadace mezinárodního partnerství; Jaroslav Štefek, sekretář české části Euroregionu Glacensis

Gmina Radków – rekordman v přeshraniční spolupráci, 20 partnerských smluv s českými obcemi – Jan Bernarczyk, burmistrz gminy Radków

ESÚS Novum – inovativní nástroj na podporu přeshraniční spolupráce v česko-polském příhraničí – Bartosz Bartniczak, zástupce ředitele ESÚS Novum

Prezentace přeshraniční spolupráce Královéhradeckého kraje - Roman Klíma, konzultant programu Interreg Česká republika – Polsko

Euroregion motorem česko-polské spolupráce samospráv – Jaroslav Štefek, sekretář české části Euroregionu Glacensis

 
 
IMG_2962IMG_2963IMG_2976IMG_2977IMG_2981IMG_2987
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM