Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > 25 let Euroregionu Glacensis

25 let Euroregionu Glacensis

Logo_cz_pl_eu_barevne

Realizace projektu ukončena

 

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002649

 

Partneři projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - Vedoucí Partner

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 

Harmonogram:

1.1.2021 - 31.12.2021

 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS

Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Typ projektu: typ A

 

Rozpočet:

Celkem 42 741,44 €

 • podíl Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis     19 216,44 €
 

Cíl projektu:

Euroregion Glacensis vznikl v roce 1996. Rok 2021 je rokem 25 výročí od založení sdružení. Na konec roku se uskuteční výroční konference, která nabídne příležitost ke zmapování a vyhodnocení výsledků vzájemné spolupráce, dosažených v posledních letech, a také prostor k ocenění dosavadních nejlepších výsledků přeshraniční spolupráce, nejlepších partnerství a poděkování lidem, kteří v největší míře přispěli k rozvoji spolupráce v minulém období.  Akce bude dvoudenní. První den bude konferenční, druhý den bude věnován studijnímu zájezdu, kdy účastníci budou mít možnost shlédnout příklady dobré praxe přeshraniční spolupráce, investice, které byly zrealizovány/uskutečněny díky přeshraniční spolupráci. Hlavním organizátorem je tentokrát polská strana, která bude zajišťovat kompletní organizační zabezpečení akce.

 

Aktivity projektu:

Český partner zabezpečí v rámci projektu:

-          spoluorganizování konference a úhradu noclehů pro českou delegaci

-          zabezpečení darů pro oceněné

-          vydání speciálního čísla zpravodaje mapující 25 let euroregionu

-          vydání roll-upů mapující 25 let euroregionu po letech

-          vydání stolního kalendáře presentující česko-polské pohraničí

 

Roll-upy

RollUp 1996-1998
RollUp 1999-2002
RollUp 2003-2005
RollUp 2006-2008
RollUp 2009-2011
RollUp 2012-2014
RollUp 2015-2017
RollUp 2018-2019
RollUp 2020-2021

Stolní kalendář

Kalendář
Ke stažení ZDE

Výroční zpravodaj

Titul CZ
Titul PL
Ke stažení ZDE
 
Do pobrania TU

Výroční konference Euroregionu Glacensis

 
00_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - společné fotoRok 2021 je pro Euroregion Glacensis ve znamení oslav k 25.výročí svého založení, v rámci kterých byla ve dnech 7. – 8. října 2021 uspořádána výroční konference v Hotelu St.George v Kudowa-Zdrój. Tato konference se stala místem vyhodnocení dosavadní úspěšné existence Euroregionu Glacensis. O důležitosti euroregionu svědčí fakt, že na konferenci zavítaly významné osobnosti jako zástupci ministerstev, poslanci nebo hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček.  V dopolední části prvního dne byla účastníkům představena činnost euroregionu za uplynulé čtvrtstoletí, uskutečnila se premiéra propagačního filmu „25 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Glacensis“ a pokřtěna byla nová publikace „Voda základ života“. V odpolední části pak dostali prostor se svými prezentacemi hosté – Martin Buršík z Ministerstva pro místní rozvoj, Rafał Baliński z Ministerstwa Funduszu i Politiky Regionalnej, Artur Kowalik z Úřadu Maršálka Dolnoslezského vojvodství, Ondřej Havlíček z české části Euroregionu Nisa a Miroslav Vlasák a Bartosz Bartniczak z ESÚS NOVUM. Euroregion Glacensis dále předal ocenění vybraným institucím a osobám za aktivní přístup k přeshraniční spolupráci pro rozvoj euroregionu.

IMG_20211007_124513Při konferenci došlo k podpisu Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci přeshraničních projektů, jejichž cílem je modernizace dopravní infrastruktury mezi Královéhradeckým krajem, Powiatem Kłodzkim a Gminou Kudowa-Zdrój.

Druhý den konference byl věnován studijnímu zájezdu a prohlídce ukázek některých přeshraničních projektů. Konkrétně byl navštíven skanzen Pstrążna, který je častým žadatelem z Fondu mikroprojektů, lázeňský park v Kudowa-Zdrój a areál Malých Lázní Běloves v Náchodě, kde je realizován projekt Aqua Mineralis Glacensis.

K 25 letům Euroregionu Glacensis bylo vydáno také speciální číslo zpravodaje a stolní kalendář na rok 2022.

Euroregion Glacensis uděluje ocenění za aktivní přístup v oblasti přeshraniční spolupráce:

Instituce:

CZ
 • Město Nové Město nad Metují
 • Městys Nový Hrádek
 • Obec Vysoká Srbská
 • Obec Suchý Důl
 • Obec Libchavy
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Olomoucký kraj
 • Revitalizace Kuks
 • Agentura pro rozvoj Broumovska
 • Sdružení Neratov
 • Správa Krkonošského národního parku
 • Folklorní soubor Barunka, z.s. Česká Skalice
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
PL
 • Gmina Kudowa-Zdrój
 • Gmina Radków
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Bardo
 • Gmina Duszniki-Zdrój
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Gmina Miejska Dzierżoniów
 • Gmina Kłodzko
 • Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Gmina Stronie Śląskie
 • Gmina Wałbrzych
 • Gmina Złoty Stok

Osoby:

CZ
 • Jan Birke – starosta města Náchod
 • Petr Fiala – starosta města Letohrad
 • Jiří Vancl – bývalý starosta obce Lánov
 • Alena Rejzková Křížová – bývalá starostka obce Deštné v Orlických horách
 • Roman Klíma – odbor grantů a dotací KÚ Královehradeckého kraje, člen rady českého EG
 • Miroslav Smejkal – oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Pardubického kraje, člen rady českého EG
 • Marta Novotná – vedoucí oddělení regionálního rozvoje Olomouckého kraje
 • Josef Taláb – vedoucí oddělení projektového řízení KRNAP
 • Pavel Branda – místopředseda Asociace evropských přeshraničních regionů, Euroregion Nisa
 • Iva Paukertová – ředitelka RDA
 • Ilona Dusilová – projektová manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
 • Jana Čejpová – Vedoucí Fondu mikroprorjketů Euroregionu Glacensis
 • Jiřina Jeřábková – projektová manažerka Euroregionu Glacensis
 • Petra Páralová – finanční manažerka Euroregionu Glacensis
 • Jaroslava Papáčková – projektová manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
 • Jaroslav Štefek – sekretář Euroregionu Glacensis
 • Pavel Hečko in memoriam - bývalý starosta města Meziměstí
 • Alena Windová – zastupitelka města Staré Město, členka rady českého EG
 • Pavel Kalivoda – bývalý vedoucí odboru regionálního rozvoje Pardubického kraje
 • Vojtěch Špinler – starosta obce Orlické Záhoří
 • Jana Ponocná – bývalá starostka města Králíky, členka revizní komise EG
 • Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionální rozvoje Královéhradeckého kraje
 • Ivan Adamec – starosta města Trutnov
 • Alena Preclíková – finanční manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
PL
 • Czesław Kręcichowst – Předseda správní rady SGPEG od roku 1996, předseda polské části Rady Evropy, člen Rady Evropy, člen monitorovacích výborů přeshraničních programů
 • Tomasz Korczak – starosta Gmina Międzylesie, člen rady EG, předseda SGZK
 • Tomasz Kiliński – starosta Gmina Miejska Nowa Ruda,místopředseda polského EG
 • Jan Bednarczyk – starosta Gmina Radków
 • Henryk Gołębiowski – zástupce Miasta Wałbrzych, člen česko-polské Rady Euroregionu Glacensis
 • Grażyna Orczyk – starostka Gmina Złoty Stok
 • Dorota Konieczna Enözel – starostka Gmina Pieszyce
 • Grzegorz Kosowski – starosta Powiat Dzierzoniów
 • Waldemar Grochowski – starosta Gmina Borowa, člen rady polského EG
 • Krzysztof Żegański – starosta Gmina Bardo, člen rady polského EG
 • Marcin Orzeszek – starosta Gmina Ząbkowice Śląskie, člen rady polského EG
 • Renata Surma – starostka Gmina Bystrzyca Kłodzka, členka rady polského EG
 • Marek Chmielewski – starosta Gmina Dzierżoniów, člen rady polského EG
 • Michał Piszko – starosta Gmina Miejska Kłodzko, člen rady polského EG
 • Cezary Przybylski – maršálek  Dolnoslezského vojvodství
 • Monika Wielichowska – poslankyně Sejmu Polské republiky
 • Joanna Kapuścinska – bývalá dlouholetá předsedkyně Česko-polské mezivládní komice
 • Krzysztof Budnik - náměstek ministra vnitra v letech 1997 - 1999
 • Czesław Fiedorowicz – předseda představenstva Federace euroregionů Polské republiky, prezident Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr“
 • Julian Golak – sekretář polské části Euroregionu Glacensis 1996 - 1998, zplnomocněnec maršálka Dolnoslezského vojvodství pro spolupráci s Českou republikou a Slovenskem
 • Radosław Pietuch – sekretář polské části Euroregionu Glacensis 2000 - 2015, ředitel SGZK
 • Bernadeta Tambor – ředitelka sekretariátu EG, sekretář polské části Euroregionu Glacensis 2015 - dosud
 • Sylwia Chodorowska–Cygan – hlavní účetní polského Euroregionu Glacensis
 • Dariusz Tatka – projektový manažer Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
 • Maciej Awiżeń – starosta Kłodzki
 • Zbigniew Łopusiewicz – zastupitel Powiatu Kłodzko, člen rady EG 2000 - 2018
 • Ryszard Niebieszczański – zastupitel Powiatu Kłodzko, místopředseda rady polského EG 1996 - 2010
 • Stanisław Longawa - bývalý starosta Gmina Kłodzko 2010 - 2018, člen rady EG

Euroregiony:

 • Euroregion Nisa
 • Euroregion Praděd
 • Euroregion Silesia
 • Euroregion Těšínské Slezsko
 • Euroregion Beskydy

Seznam prezentací:

25 let Euroregionu Glacensis – Jaroslav Štefek, Bernadeta Tambor

Program přeshraniční spolupráce Interreg CZ-PL v letech 2021-2027 – Martin Buršík, Ministerstvo pro místní rozvoj

Dobre praktyki we współpracy transgranicznej – Rafał Baliński, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Efekty współpracy polsko-czeskiej i plany na przyszłość – Artur Kowalik, Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Role euroregionů v přeshraniční spolupráci – Ondřej Havlíček, Euroregion Nisa

Współpraca transgraniczna jako narzędzie rozwoju – Bartosz Bartniczak a Miroslav Vlasák, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Fotogalerie:

00_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - společné foto
01_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój
02_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój
03_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - křest nové publikace
04_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - křest nové publikace
04_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - speciální číslo zpravodaje
05_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - podpis memoranda
06_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój - podpis memoranda
07_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój
08_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój
09_1. den výroční konference EURG - Hotel St. George, Kudowa Zdrój
11_2. den výroční konference EURG - Skanzen Pstrążna
11_2. den výroční konference EURG - Skanzen Pstrążna
12_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod
13_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod
14_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod
15_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod
16_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod
17_2. den výroční konference EURG - Malé Lázně Běloves, Náchod
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM