Euro Region
English Polski
Domovská stránka > Projekty euroregionu > Euroregion Glacensis v historických mapách

Euroregion Glacensis v historických mapách

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Realizace ukončena 

 

Vedoucí partner projektu:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
 

Partner projektu:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
 

Registrační číslo projektu: 

CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_008/0001448
 

Program:

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko
FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU GLACENSIS
Typ projektu: typ B - partnerský

 

Celkový rozpočet:

Rozpočet české části Euroregionu Glacensis je ve výši            23 550,74 EUR

 

Harmonogram:

1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 (12 měsíců)

 

Cíl projektu:

Snahou projektu je prostřednictvím vydání atlasu historických map zpřístupnit historické dědictví našich předků šíroké veřejnosti. Historická geografie zkoumá územní celky a historické cesty mezi nimi. Příhraniční území Euroregionu Glacensis bylo z historického hlediska velice proměnlivé a je třeba připomínat historické vazby tohoto území. Výsledný produkt projektu v podobě atlasu historických map bude sloužit k osvětové činnosti občanů příhraničí a stane se součástí regionální vlastivědy.
 

Aktivity projektu:

Euroregion Glacensis - česká část - vedoucí partner:

 

upraveno MG_20190401_1058191. vytištění atlasu historických map v knižní podobě s předpokládaným rozsahem cca 140 stran a o formátu A3. Plánovaný počet výtisků je 1000 kusů v česko/polské mutaci. Bude se jednat o ucelené dílo mapující historický vývoj územního uspořádání česko-polského pohraničí, vzniku měst a obcí, zemských hranic apod. Tento produkt bude po svém dokončení předán na veřejné instiutce na území EURG, jako jsou města, obce, kraje, knihovny, školy, zájmová sdružení apod. Ty  budou tento atlas používat pro osvětové a vzdělávací aktivity veřejnosti. Atlas bude taktéž k zapůjčení pro běžné občany v sekretariátu EURG. Výsledný produkt bude zveřejněn na webových stránkách sdružení v elektronické podobě a zároven bude zveřejněn u partnera projektu
 
 
 

Elektronická podoba Historického atlasu Euroregionu Glacensis

 
 
 
2. jednodenní workshop, kde bude atlas představen veřejnosti a budou zde probíhat přednášky na téma historie česko-polského pohraničí
 
 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - polská část - partner projektu:                                 


1. vydání nástěnné historické a současné mapy
 
 

 

Workshop 21.3.2019

 

Euroregion pokřtil novou publikaci „Historický atlas Euroregionu Glacensis“

 
 

Dne 21. března 2019 se uskutečnil v Rychnově nad Kněžnou v multifunkčním sále Společenského centra osvětový workshop u příležitosti křtu nové publikace Euroregionu Glacensis, která nese název – „Historický atlas Euroregionu Glacensis“.CZ pozvanka workshop

Po slavnostním křtu publikace obdržel jako první slovo Mgr. Zdeněk Kučera, který poskytl do celé publikace skeny starých map a zároveň vytvořil doprovodné informační texty.  „Kladsko v proměnách času“ – této tématiky se zhostili prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. se svým kolegou z Polska Dr. Ryszardem Gładkiewiczem. A posledním přednášejícím byl zástupce Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce Ing. Radek Wildman, který promluvil na téma vojenského mapování.

Euroregion Glacensis v nedávné historii vydal již několik publikací, kterými se čtenářům snažil přiblížit jak přírodní krásy, tak historické památky česko-polského příhraničí. Doposud však nikde nebyl soustředěn soubor starých map zachycujících vzpomínané území. Cílem této publikace je umožnit čtenáři vytvoření si základní představy o vývoji zobrazování území euroregionu na původních i odvozených starých mapách Čech, Moravy, Slezska a Kladska. Právě pomocí textů doprovázejících mapové ukázky, které podávají podrobnější rozbor vyobrazení této oblasti, si může čtenář doplnit poznatky nejenom o historickém vývoji geodézie, topografie a především kartografie, ale i o autorech jednotlivých map. Informace o jejich životě, činnosti i o tom, k jakému účelu byla mapa vytvořena a na jakou předchozí mapu navazovala, nám nabízí bližší náhled na historii vzpomínaného území. Při přípravě i tisku se autoři snažili, aby dávné mapové obrazy měly co nejrealističtější charakter.  Některé byly proto reprodukovány barevně tak, jak bývaly ručně kolorovány jejich originály. U jiných, tam kde se i naši předkové spokojovali s černým tiskem, byly reprodukce ponechány jednobarevné. Celý soubor tak může být, mimo jiné, i jedním z podkladů při historickém bádání v těchto oblastech.

Pro jiného milovníka starých tisků může mít pouze dekorativní charakter. A nelze se tomu divit. Vždyť jednotlivé mapy jsou mnohdy nádhernými obrazovými díly s výjimečným spojením uměleckých projevů a vědeckosti a současně i ukázkou manuální zručnosti a vyspělosti technologií. Zalistujme tedy touto publikací a vydejme se na zajímavé toulky naší historií.

Publikace není prodejná a je nyní předána na veřejné instituce na území Euroregionu Glacensis, jako jsou města, obce, kraje, knihovny, školy, zájmová sdružení apod. Tyto instituce budou atlas používat pro osvětové a vzdělávací aktivity veřejnosti. Atlas je k zapůjčení pro běžné občany taktéž na sekretariátu Euroregionu Glacensis. Pro zvýšení dosahu produktu je atlas map zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách euroregionu.

DSC_1005DSC_1038DSC_1044DSC_1053DSC_1085DSC_1095DSC_1102
 

 

Atlas byl předán v rámci zasedání Česko-polského fóra dne 25.3.2019 panu Tomášovi Kafkovi,  řediteli odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí pro využití v rámci ministerstva.
IMG_7212 1IMG_7214IMG_7213
Tisknout stránku Vytisknout stránku      
Rychlé odkazy
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM