Euro Region
Čeština English
Strona główna > Projekty euroregionu > Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza

logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Realizacja zakończona

 

Partner wiodący projektu:

Kraj Kralowohradecki


Partnerzy projektu:

 • Województwo Dolnośląskie
 • Kraj Liberecki
 • Kraj Pardubicki
 • Kraj Ołomuniecki
 • Euroregion Glacensis
 • Euroregion Nysa

Harmonogram:

 • realizacja w latach 2012-2013

Program:

 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Całkowity budżet:

 • Całkowity budżet zaplanowano w wysokości 269 633,03 EUR
 • Budżet Euroregionu Glacensis  zaplanowano w wysokości  10 478,94 EUR

Cel projektu:

 • Głównym celem projektu jest opracowanie wspólnej „Strategii zintegrowanej współpracy 2014-2020“, która będzie stanowiła podstawowy dokument koncepcyjny wskazujący dziedziny możliwej współpracy oraz proponujący działania do wdrożenia. Kolejnym celem projektu jest wzmocnienie i rozwijanie wzajemnych relacji i współpracy partnerów oraz zrównoważony rozwój ich obszaru. W końcowym etapie realizacji projektu powinny być podjęte działania zmierzające do rejestracji nowego podmiotu prawnego: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej (EUWT). Jest to nowy, wyższy wymiar współpracy międzynarodowej. Ideą EUWT jest ułatwienie i wspieranie nie tylko współpracy transgranicznej, ale też ponadnarodowej i międzyregionalnej w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej.

Działania projektu:

Działania projektu:

Kraj Kralowohradecki

 • 01.Opracowanie Strategii zintegrowanej współpracy partnerów
  • 01A. Określenie jednolitej metodyki opracowania Strategii
  • 01B. Część analityczna – terytorium czeskich partnerów
  • 01C. Część projektowa – syntezy analiz CZ+PL
  • 01D. Plan działania Strategii
 • 02. Mała analiza prawna polsko-czeskiego środowiska dla modułów e-learningowych stażystów
 • 03. Staże wymienne własnych pracowników (2 osoby)
 • 04. Duża analiza prawna czeskiego obszaru projektu na potrzeby budowy Strategii i stworzenia EUWT
 • 05. Obsadzenie 0,2 etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie jednego miejsca w zespole ekspertów/li>
 • 07. Organizacja konferencji podsumowującej
 • 08. Organizacja dwóch spotkań zespołu projektowego
 • 09. Organizacja jednego spotkania zespołu ekspertów
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Województwo Dolnośląskie

 • 01.Budowa Strategii zintegrowanej współpracy partnerów
  • 1B. Część analityczna – terytorium polskich partnerów
 • 03. Staże wymienne własnych pracowników (4 osoby)
 • 04. Duża analiza prawna polskiego obszaru projektu na potrzeby budowy Strategii i stworzenia EUWT
 • 05. Obsadzenie jednego etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie dwóch miejsc w zespole ekspertów
 • 07. Organizacja konferencji inaugurującej projekt
 • 08. Organizacja dwóch spotkań zespołu projektowego
 • 09. Organizacja dwóch spotkań zespołu ekspertów
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem
 • 11. Portal internetowy projektu

Kraj Liberecki

 • 03. Staże wymienne własnych pracowników (2 osoby)
 • 05. Obsadzenie 0,1 etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie jednego miejsca w zespole ekspertów
 • 08. Organizacja jednego spotkania zespołu projektowego
 • 09. Organizacja jednego spotkania zespołu ekspertów
 • 10.Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Kraj Pardubicki

 • 03.Staże wymienne własnych pracowników (2 osoby)
 • 05. Obsadzenie 0,1 etatu w sekretariacie projektu
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Kraj Ołomuniecki

 • 03.Staże wymienne własnych pracowników(2 osoby)
 • 05. Obsadzenie 0,1 etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie jednego miejsca w zespole ekspertów
 • 08. Organizacja jednego spotkania zespołu projektowego
 • 09. Organizacja jednego spotkania zespołu ekspertów
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

 • 03. Staże wymienne własnych pracowników (1 osoba)
 • 05. Obsadzenie 0,1 etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie dwóch miejsc w zespole ekspertów
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem
 • + stażysta 1 osoba

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 • 05. Obsadzenie 0,1 etatu w sekretariacie projektu
 • 06. Obsadzenie dwóch miejsc w zespole ekspertów
 • 08. Organizacja jednego spotkania zespołu projektowego
 • 09. Organizacja jednego spotkania zespołu ekspertów
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Euroregion Nisa

 • 03.Wymiana doświadczeń z zagranicznymi EUWT
 • 05. Obsadzenie 0,0625 etatu w sekretariacie projektu
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa

 • 03. Wymiana doświadczeń z zagranicznymi EUWT
 • 05. Obsadzenie 0,0625 etatu w sekretariacie projektu
 • 10. Projektowe i finansowe zarządzanie projektem

Działania projektu skierowane są na osiągnięcie długofalowego celu partnerów dotyczącego zinstytucjonalizowanej współpracy poprzez dążenie do stworzenia wspólnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Tetyrorialnej (EUWT) jako wyższego szczebla współpracy o dużej wartości dodanej. Partnerzy projektu przygotowali wspólne Memorandum, będące wyrażeniem woli politycznej w zakresie podejmowania współpracy w ramach tworzenia nowego EUWT. Wspólna strategia umożliwi zdefiniowane strategicznych dziedzin współpracy transgranicznej, zidentyfikowanie barier ich rozwoju, zaproponowanie rozwiązań oraz konkretnego planu działań w celu ich realizacji.

Projekt obejmuje działania, które przyczynią się do wzajemnego poznawania partnerów. Dotyczy to analiz prawnych hierarchii i kompetencji organów administracji publicznej w RP i RCz, systemu procesu legislacyjnego, dziedzin niezbędnych do stworzenia przyszłego EUWT (odpowiednie kwestie podatkowe, prawne i pracowniczo-prawne) oraz doświadczeń w zakresie polityki pomocowej. To wszystko wsparte wzajemnymi stażami pracowników. Jednym z działań projektu jest powołanie wspólnego sekretariatu projektu, składającego się z pracowników partnerów. Sekretariat będzie koordynował staże, spotkania zespołu projektowego i zespołu ekspertów, uczestniczył w opracowywaniu Strategii, aktualizował strony www projektu oraz realizował niektóre działania promocyjne. W przypadku niektórych partnerów projektu członkowie sekretariatu będą jednocześnie menadżerami ds. projektowych i finansowych projektu.

27.03.2012  Konferencja Wrocław – szczegóły TU

Konferencja Wrocław 01
Konferencja Wrocław 02
Konferencja Wrocław 03
Konferencja Wrocław 04
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Cyklobusy do Orlických hor

Przez używanie niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stron.